Naujienos

Darbuotojų įsitraukimo tyrimas

Darbuotojų įsitraukimo tyrimas

KAS TAI?

OVC Consulting įtraukiančios organizacinės kultūros modelio pagrindu sukurta standartizuota statistiškai patikima darbuotojų nuomonių tyrimo metodika.


KOKIE DARBUOTOJŲ ĮSITRAUKIMO TYRIMO TIKSLAI?

  • NUSTATYTI esamą organizacijos darbuotojų įsitraukimo lygį.
  • ĮVERTINTI kiek sėkmingai, darbuotojų nuomone, organizacijoje ir atskiruose jos padaliniuose panaudojamos darbuotojų įsitraukimo užtikrinimo galimybės.
  • IŠSKIRTI stipriuosius darbuotojų patirčių aspektus ir aspektus tobulinimui, kuriems skirtinas prioritetinis dėmesys  siekiant formuoti įtraukiančią organizacijos kultūrą.
  • SUTEIKTI išsamios informacijos organizacijos EVP formulavimui.

KOKIĄ VERTĘ SUKURIA ORGANIZACIJAI  DARBUOTOJŲ ĮSITRAUKIMO TYRIMAS?

  • Organizacija gali geriau suprasti, kiek organizacijoje dirbantys žmonės naudoja savo potencialą siekdami organizacijai svarbių tikslų.
  • Organizacija gali spręsti ko reikia, kad sustiprintų darbuotojų įsitraukimą.

KAD ĮSITRAUKĘ ŽMONĖS KURTŲ VERTĘ ORGANIZACIJAI, EFEKTYVIOS ORGANIZACIJOS STIPRINA / GERINA DARBUOTOJŲ PATIRTIS 5 SRITYSE:


Norite pasimatuoti savo organizacijos darbuotojų įsitraukimo lygį? 

Jūsų skambučio laukia:

Inga Radzevičienė

Veiklos vystymo direktorė

Tel. 8 611 54 255

El. paštas: inga.radzeviciene@ovc.lt