Naujienos

Efektyvios derybos darbe ir versle

Efektyvios derybos darbe ir versle

Programa yra orientuota į esminių derybinių gebėjimų, reikalingų norint pravesti sėkmingas verslo/veiklos derybas, lavinimą. Šiuolaikinės derybos remiasi bendradarbiavimo ir vertės kūrimo principais, todėl labai svarbu įsigilinti ir išmanyti bei praktikoje taikyti gebėjimus: argumentuoti, susitarti ir kitaip valdyti derybų procesą. Šiuo metu derybos įgauna tarptautiškumo požymių, todėl bendradarbiavimo derybos vis labiau populiarėja, o vertės kūrimas abiem pusėms yra privaloma siekiamybė.


PROGRAMA


Gebėjimas valdyti derybų procesą

Derybų proceso etapai, jų pagrindimas pateikiant skirtingų įmonių pavyzdžius, pasaulinė praktika.

Pateikiamas derybų apibrėžimas, komentuojami įvairūs derybiniai modeliai, pridėtinės vertės derybos, paaiškinami skirtumai tarp efektyvių ir neefektyvių derybų.

Pasiruošimas deryboms, derybų eiga

Pavyzdinių bei savo sandorių analizė, gebėjimas skaičiuoti skirtingas sandorio vertes, verčių pagrindimas. Erdvės deryboms atradimas – ar visada derėtis reikia tik dėl kainos.

Galios balanso derybose skaičiavimas.

Pagal pateiktą atvejį dalyviai atlieka realias derybas, kurių metu mokosi įsisavinti derybų procesą, jo valdymo komunikacinius aspektus, išsakyti argumentus ir sudaryti abiem pusėms naudingą sandorį. Simuliacijos rezultatas analizuojamas ir vertinamas, dalyviams teikiamas grįžtamasis ryšys.

Pridėtinės vertės kūrimas

Win – Win modelio įsisavinimas praktiškai per pavyzdžius ir atvejus.

Derybinio stiliaus, taktikos ir strategijos valdymas

Penkių derybinių stilių ir strategijų analizė.

Pateikiami penki derybų valdymo stiliai ir taktikos. Dalyviai atlieka asmeninį derybinio stiliaus įvertinimą. Keičiamasi grįžtamuoju ryšiu, dalyviai ieško, ką norėtų keisti savo derybiniame stiliuje.

Komunikacijos derybų metu valdymas

Bendravimo įgūdžiai – klausymasis, klausimų formulavimas, argumentavimo bei pokalbio valdymo technikos.

Gebėjimas daryti įtaką oponentui

Manipuliacijų vengimas, jų atpažinimas, gebėjimas jas neutralizuoti. Pateikiamas derybinių manipuliacijų sąrašas, dalyviai mokosi jas atpažinti.


MOKYMŲ METODAI


Dėstymas, diskusijos grupelėse, individualus ir grupinis darbas, realių situacijų analizė ir sprendimas, atvejų analizė, derybų atlikimas filmuojant ir analizuojant, grupės ugdymas, „smegenų šturmas“, „pasaulio kavinės“ diskusinis metodas.


KONSULTANTĖ

Jūratė Žalienė, OVC Consulting vyr. konsultantė