Naujienos

Giedrė Matulevičiūtė

Pardavimų projektų vadovė
Tel. 8 6 182 6754
  • Atsakomybės sritis: konsultavimas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos gavimo klausimais, ES paramos projektų pritraukimas ir koordinavimas, verslo ir viešojo sektoriaus klientų poreikių analizė, tinkamų sprendimų pasiūlymas ir pardavimų projektų koordinavimas, įmonės kokybės vadybos ISO 9001 sistemos priežiūra
  • 9+ metų praktinė darbo patirtis B2B ir B2C pardavimų srityje
  • Tarptautinio verslo magistro laipsnis (Vilniaus universitetas, Lietuva), Erasmus magistro mainų programa (Technische Universität Dresden, Vokietija)
  • Tarptautinis verslas, dalinės bakalauro studijos laimėjus Vokietijos universiteto stipendiją (Europa Universität – Viadrina, Vokietija)

Giedrės ilgametės pardavimų patirties rezultatas – gebėjimas išgirsti esminius klientų poreikius ir juos paversti kūrybiškais bei veiksmingais sprendimais. Giedrė vertina kiekvieną tobulėjimui suteiktą šansą, kuria planus savirealizacijai ir kryptingai jų siekia, prisijungdama tiek prie naujų vidinių įmonės projektų, tiek domėdamasi naujausiomis mokymų tendencijomis ir dalindamasi tuo su komanda ir klientų organizacijomis.

Tarptautinio verslo studijos Vokietijoje Giedrei sukėlė pasaulio pažinimo aistrą. Kiekviena kelionė jai suteikia progą pažinti vis įvairesnius charakterius, o kiekviena pasiekta kalno viršūnė parodo, kad ji yra ne paskutinė ir ne aukščiausia – yra ko siekti daugiau. Naujas vėjas Giedrės gyvenime – teatro improvizacijos, kurios leidžia išlaisvinti kūrybines galias ir įgalina „būti čia ir dabar“ tiek asmeniniame gyvenime, tiek darbe su klientais.