Naujienos

Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams

Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams

Šiuo finansavimo laikotarpiu rekomenduojame Jums pasinaudoti priemone “Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams”.

FINANSAVIMO TIKSLAS

Sudaryti sąlygas užsienio investuotojų darbuotojams įgyti specifinių kompetencijų ir prisitaikyti prie ūkio pokyčių.

FINANSUOJAMOS VEIKLOS

Užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą.

PARAMOS DYDIS ĮMONEI

Didžiausia parama vienam projektui – 500 000 EUR.

FINANSAVIMAS

TERMINAI

Šiai priemonei taikoma tęstinė projektų atranka, todėl paraiškas galima teikti iki bus paskirstytos visos lėšos, skirtos šiai priemonei.

OVC CONSULTING GALI PADĖTI

  • įvertinti įmonės tinkamumą paramai gauti
  • išgryninti mokymosi poreikį ir planą
  • parašyti paraišką
  • vykdyti mokymo paslaugas

Į Jūsų klausimus atsakys ir paraiškos procese padės OVC Consulting Pardavimų projektų vadovė Giedrė Matulevičiūtė. El. paštas: giedre@ovc.lt, tel. 8 618 26754.