Naujienos

Naujienos

Išdarbinimas – ką daryti, kai dėl pokyčių organizacijoje tenka atleisti dalį darbuotojų

2017-02-21
Išdarbinimas – ką daryti, kai dėl pokyčių organizacijoje tenka atleisti dalį darbuotojų

Organizacijoms jungiantis, optimizuojant struktūrą ar atsisakant tam tikrų veiklų, kartais tenka dalį darbuotojų atleisti. Tokie pokyčiai yra emociškai sudėtingi praktiškai visiems organizacijos žmonėms: tiek atleidžiamiems darbuotojams, kurie yra priversti ieškoti naujų karjeros galimybių, tiek jų tiesioginiams vadovams, kuriems reikia nuspręsti, ką atleisti, bei tai pranešti. Taip pat emociškai nėra lengva ir  liekantiems dirbti žmonėms, kuriems tenka ne tik atsisveikinti su kolegomis, bet neretai ir perimti dalį jų darbo krūvio. Norėdamos užtikrinti sklandų pokyčio įgyvendinimą pažangios, socialiai atsakingos organizacijos tokiose situacijose ieško profesionalios pagalbos.

Vienas iš efektyviausių pagalbos būdų – išdarbinimo (angl. outplacement) programos. Tokios programos dažniausiai susideda iš trijų pagrindinių dalių.

Konsultacijos personalo valdymo specialistams.

Konsultacijos personalo valdymo specialistams gali būti grupinės ar individualios, o jų turinys priklauso nuo konkrečios organizacijos personalo darbuotojų patirties. Rūpimų ir aptariamų klausimų spektras yra platus: pradedant tuo, kas ir kada turi pranešti darbuotojams apie pokyčius, baigiant išdarbinimo programos efektyvumo matavimais.

Mokymai tiesioginiams atleidžiamų darbuotojų vadovams.

Tiesioginiai atleidžiamų darbuotojų vadovai pirmiausia turi suvokti bei suvaldyti tiek savo, tiek darbuotojų emocines reakcijas pokyčių atžvilgiu. Be to, jie turi pasiruošti atleidimo pokalbiams, juos pravesti bei pristatyti išdarbinimo programą. Galiausiai jiems būtina pasikalbėti su liekančiais darbuotojais ir sutelkti juos efektyviai veiklai. Mokymai padeda vadovams pagilinti  žinias minėtais klausimais bei sustiprinti konkrečius sudėtingų pokalbių bei emocijų valdymo įgūdžius.

Konsultacijos atleistiems darbuotojams.

Pagrindinis konsultacijų atleistiems darbuotojams tikslas – padėti įveikti su pokyčiais susijusius sunkumus ir susirasti tinkamą profesinę veiklą. Konsultacijų metu analizuojamos konkrečios emocinės reakcijos, stiprinamas pasitikėjimas savimi, įvertinamos kompetencijos ir asmenybės ypatumai, aptariami darbo paieškos būdai, padedama pasiruošti konkretiems atrankos į darbą pokalbiams ir pan. Konsultacijų tipas (grupinės ar individualios), trukmė,  kiekis priklauso nuo to, kiek konkreti organizacija yra pasiruošusi padėti atleidžiamiems darbuotojams.

Kokia išdarbino (angl. outplacement) programų nauda organizacijai?

  • Organizacija sustiprina savo, kaip socialiai atsakingo ir patrauklaus darbdavio, reputaciją.
  • Sudėtingo pokyčio metu užtikrinamas geras organizacijos psichologinis klimatas ir liekančių darbuotojų veikos efektyvumas.

 

Straipsnio autorė: Mirolanda Trakumaitė, OVC Consulting vyr.konsultantė