Naujienos

Naujienos

Knygos „Dėmesio, grupė!“ rašymo užkulisiai: kaip visa tai vyko?

2014-12-09
Knygos „Dėmesio, grupė!“ rašymo užkulisiai: kaip visa tai vyko?

Tomas Misiukonis, neseniai skaitytojus pasiekusios knygos „Dėmesio, grupė!“ idėjos autorius, dalinasi atsakymais į dažniausiai jam užduodamus klausimus. Pastaruoju metu kartu su knygos bendraautoriais Mindaugu Grajausku ir Viktorija Matusevičiūte Tomas lankėsi keliuose profesiniuose susibūrimuose, kur pristatė šį leidinį ir štai kokių klausimų sulaukė.

Kaip gimė knygos idėja?

Parašęs antrąją savo knygą Koučingo technikos sulaukiau klausimo: Tomai, o kas toliau?

Jaučiau, kad tuo metu trečiosios knygos apie koučingą jau nerašysiu, nes maniau, kad tame savo profesinio kelio etape su skaitytojais šia tema pasidalinau viskuo, ką žinojau ir buvau patyręs. Naujai kylančius klausimus apie koučingą toliau aptarinėjau Coachingblog.lt. Tačiau noras kurti nedavė ramybės. Vieną dieną užgimė mintis, kad norėčiau parašyti knygą apie darbą su grupėmis. Joje būtų pateiktos ne tik grupės ar komandos koučingo technikos, ką gerai išmaniau, tačiau ir kiti darbo su grupe būdai.

Tačiau susidūriau viena man nauja abejone. Jei kurdamas pirmuosius du leidinius apie koučingą aiškiai žinojau būsimų knygų koncepcijas, tai Dėmesio, grupė! atveju, toks žinojimas vėlavo. Kurdamas šią koncepciją nutariau pasikviesti pagalbos. O jei tai būtų dviejų ar trijų autorių knyga?, – sumaniau.

Dabar nepamenu tikslios datos, tačiau regis prieš pusantrų metų atėjęs į OVC Consulting biurą anksti ryte jame sutikau Mindaugą Grajauską – gerą savo kolegą ir bičiulį, sparčiai augantį konsultantą ir lektorių. Mane žavėjo Mindaugo idėjos ir jo gebėjimas jas įgyvendinti. Per trumpą laiką jis sukūrė keletą labai įdomių mokomųjų simuliacijų, profesionaliai vedė fasilituojamas grupių sesijas ir mokymus įvairiomis temomis.

– Kaip laikaisi, Tomai?, – tą rytą paklausė Mindaugas.

– Neblogai. Kaip tik galvoju apie naują knygą, kuri būtų apie darbą su grupėmis, – atsakiau ir čia pat pratęsiau mintį, – Gal nori rašyti kartu?

Žinoma!, – net nedvejodamas atsakė Mindaugas.

Koks buvo knygos kelias nuo pirmojo sakinio iki lentynos?

Aš pradėjau nuo skyriaus apie grupėje kylančias sudėtingas situacijas ir jų valdymą,  o Mindaugas ėmėsi rašyti vieną pradinių knygos dalių apie suaugusiųjų mokymąsi. Po kiek laiko abu supratome, kad gimsta gana sunkus, klampus ir ilgas teorinis tekstas. Kuriam laikui viską atidėjome į šalį ir ėmėme galvoti, kaip šią knygą padaryti įdomią skaitytojams ir nekartoti kitų puikių literatūros šaltinių.

Vienos mudviejų kūrybinės sesijos metu nutarėme ištrinti kone viską, ką buvome parašę ir pradėti iš naujo. Supratome, kad norime tokios knygos, kuri būtų geras praktinis patarėjas bet kam, kas veda užsiėmimus įvairiose grupėse. Norėjome, kad knyga padėtų tiek pradedantiems, tiek patirtį turintiems konsultantams, lektoriams, mokytojams. Į tikslinių skaitytojų būrį įtraukėme ir vadovus, kurie veda užsiėmimus savo komandose, rūpinasi jų tobulėjimu.

Ilgą laiką praleidome skaitytojų batuose ir nuolat klausėme savęs – kokią knygą apie darbą su grupe norėtų rankose laikyti šie žmonės? Ar tikrai jiems reikia ilgų teorinių tiesų, kurias jie gali sužinoti daugelyje kitų šaltinių? Atsakymas buvo aiškus – ne. Tokiu būdu nusprendėme, kad knyga apims tris svarbiausius aspektus. Pirma, norėjome supažindinti skaitytoją su pagrindiniais suaugusiųjų mokymosi principais ir patarti, kaip šiuos principus jie galėtų realizuoti praktiškai. Todėl kiekvieną trumpą teorinį tekstą iliustravome pavyzdžiais ir konkrečiais patarimais. Antra, nusprendėme, kad didžiąją knygos dalį sudarys konkrečios darbo su grupe technikos, kurias suskirstėme į atskiras kategorijas pagal jų tikslus ir funkcijas. Trečia, norėjome, kad knygos skaitytojai žinotų, kokios sudėtingos situacijos dirbant su grupe jiems gali kilti ir, kaip tokias situacijas suvaldyti praktiškai.

Toks mūsų matymas padiktavo ir kitą mintį. Knyga turėjo būti labai ergonomiška – sruktūruota, paremta praktiniais pavyzdžiais, realiomis istorijomis iš mūsų patirties bei konkrečiais praktiniais patarimais. Matydami tokią knygos koncepciją supratome, kad laukia ilgas darbas ne tik atidžiai kuriant jos turinį, tačiau ir struktūruojant jį taip, kad jis būtų patrauklus ir suprantamas kiekvienam skaitančiam.

Sukūrę preliminarų knygos turinį į bendraautorių gretas nusprendėme pakviesti ir kitą savo kolegę – Viktoriją Matusevičiūtę, kuri knygą papildė gausiais savo praktikos pavyzdžiais ir papildomomis darbo su grupe technikomis. Viktorija darbuojasi asmeninio žmonių efektyvumo srityje bei veda kitus įvairius užsiėmimus, pavyzdžiui, debatų sesijas bei netradicines kūrybines dirbtuves. Tokia jos patirtis įpūtė naujo vėjo į turinį. Kadangi rengiant knygą didžiausią dėmesį skyrėme jos struktūros gerinimui bei patarimų skaitytojams kūrimui, Viktorijos paprašėme, kad ji būtų ne tik bendraautorė, tačiau ir redaktorė iš autorių pusės – sužiūrėtų visų mūsų rašymo stilistiką bei ištaisytų klaidas.

Kas buvo sunkiausia rašant knygą?

Kai gerai žinojome, ką norime parašyti ir, kaip visa tai turi atrodyti, pats rašymo darbas truko kelis mėnesius. Vėliau susidūrėme su didžiausiu iššūkiu – kaip kiekvieną knygoje pateiktą darbo su grupe techniką perduoti skaitytojams kuo aiškiau ir suprantamiau.

Kėlėme sau papildomą uždavinį – knygoje pateikti darbo su grupe būdai turėjo ne tik nurodyti, kaip ir kas turi būti daroma, tačiau įkvėpti skaitytojus šiuos būdus vystyti bei taikyti kūrybiškai, pavyzdžiui, keičiant tam jų taikymo proceso aspektus ar kitas detales. Šiam darbui skyrėme daugiausia energijos ir laiko.

Jeigu reikėtų visa tai sudėlioti laike, tai pats knygos rašymas truko tik ketvirtadalį viso darbo. Likusius tris ketvirtadalius laiko skyrėme knygos redagavimui, mūsų trijų stilių derinimui, turinio koregavimui, detalių nagrinėjimui. Buvo momentų, kai tam tikras knygos dalis braukėme ir perrašėme jas iš naujo. Kiekvieną kartą jautėme, kaip gimsta mūsų pačių lūkesčius višijantis tekstas.

Kas kūrė knygos iliustracijas?

Knygoje gausu iliustracijų, kuriomis siekėme pagyvinti struktūruotą tekstą. Mūsų geras draugas ir konsultantas Martynas Šukys, kuriantis vizualinę OVC Consulting kompanijos medžiagą, maloniai sutiko padėti. Martynas pasiūlė idėją – nupiešti tokius piešinius, kurie primintų tai, ką užsiėmimų metu grupių dalyviai piešia savo užrašuose. Taip gimė visa puokštė ranka pieštų tiek abstrakčių, tiek konkrečių piešinių, kuriuos vėliau pritaikėme prie įvairios knygoje pateiktos tematikos.

Jau dabar sulaukiame gerų žodžių, kad iliustracijos knygą padarė gyvesnę ir smagesnę. Taip žavėjomės Martyno darbu, kad paprašėme nupiešti ir mūsų – autorių portretus, kurie papildė trumpus mūsų prisistatymus. Nors ši idėja pradžioje sukėlė Vagos leidyklos redaktorės nuostabą, tačiau vėliau ji nusijuokė ir pasakė: taip, padarykime rimtus dalykus smagiais. Pasak jos, retas atvejis, kai knygos autoriai pavaizduoti ne fotografijose, o žaisminguose šaržuose.

Iš kur sėmėtės patirties rašydami knygą?

Knygoje panaudojome savo unikalią patirtį, nes norėjome išvengti nusistovėjusių praktikų ir klišių. Tad ko gero labiausiai didžiuojuosi tuo, kad knyga yra mūsų – autentiška, nuėjusi savo kelią. Joje pateikėme tik tai, ką darome ir kuo tikime patys. Išdėstėme tai, kas veikia ir tikrai pasiteisina.

Pirmiausia norisi padėkoti OVC Consulting konsultantų komandai, kurie prisidėjo prie knygos ir pasidalino savo patirtimis: Tadui Žibūdai, Mantui Tvarijonavičiui, Justinai Kuckailienei ir Pauliui Avižiniui, kuris perskaitė leidyklai parengtą knygos rankraštį ir pateikė vertingų pastabų.

Rašydamas šį tekstą visą laiką šypsojausi. Prisiminiau visus mūsų trijų autorių susitikimus ir diskusijas. Kai kurie iš jų baigdavosi nežinia, o kai kurie džiugindavo, nes jautėme, kaip judame į priekį. Prisiminiau mūsų susirašinėjimą vėlyvais vakarais bei savaitgaliais. Prisiminiau visas iš miego atimtas valandas, kurias skyrėme savo knygai. Tokios patirties parduotuvėje nenusipirksi ir jos niekas nepadovanos. Knyga jau nebe mūsų, ji priklauso skaitytojams. Tikiuosi, kad čia jie ras tai, kas praturtins jų darbą su grupėmis.

Straipsnis publikuotas www.coachingblog.lt


Paskutinės naujienos