Naujienos

Naujienos

Kompetencijų modelis versle ir viešajame sektoriuje

2014-06-25

Dalinamės OVC Consulting personalo valdymo srities vadovės Rūtos Navardauskienės straipsniu apie kompetencijų modelio diegimą valstybiniame ir viešajame sektoriuje. Savo gerosiomis praktikomis straipsnyje taip pat dalinasi Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, „Blue Bridge Baltic“, „Thermo Fisher Scientific Baltics“ atstovai.

Darbuotojų kompetencijų valdymas, kompetencijų ugdymas – temos, apie kurias dabar daug kalbama. Organizacijos kompetencijų modelius pradėjo kurti ir diegti XX a. aštuntajame dešimtmetyje. Siekta nuo tradicinio personalo administravimo pereiti prie strateginio ir planingo personalo valdymo, padedančio užsitikrinti reikiamas darbuotojų žinias, gebėjimus, norimą darbinį elgesį ir taip siekti aukštų bei tvarių veiklos rezultatų, išskirtinės veiklos kokybės.

Dar daugiau – ne viena organizacija pabrėžia, kad būtent strategiškas, kompetencijomis pagrįstas personalo valdymas šiandieninėse organizacijose yra vienas iš svarbių veiksnių, įgalinančių formuoti laiminčios organizacijos kultūrą, siekti konkurencinio pranašumo, kuris dažniausiai įvardinamas kaip organizacijos gebėjimas efektyviai veikti, prisitaikyti prie greitai kintančios aplinkos, tinkamai įgyvendinti pokyčius, skatinti inovatyvumą.

Taikymo praktika užsienyje – nauda akivaizdi

Viešojo administravimo sektoriuje kompetencijų modeliai pasaulyje pradėti taikyti XX a. devintajame dešimtmetyje. Paanalizavus užsienio šalyse valstybės tarnyboje taikomų kompetencijų modelių praktikas matyti, kad nepaisant kai kurių skirtumų, pagrindiniai tikslai, kurių siekiama taikant kompetencijų modelius, yra panašūs. Užsienio šalių patirtis rodo, kad įdiegus kompetencijų modelį tapo aiškesni valstybės tarnautojų veiklos standartai, padidėjo žmogiškųjų išteklių valdymo sprendimų valstybės tarnyboje aiškumas, objektyvumas ir nuoseklumas: kokybiškesnė tapo valstybės tarnautojų atranka, buvo užtikrintas didesnis valstybės tarnautojų karjeros valdymo lankstumas, efektyvesnis tapo valstybės tarnautojų mokymų organizavimas.

Tikimasi ženkliai padidinti valstybės tarnybos efektyvumą

Lietuvos narystė Europos Sąjungoje ir galimybė perimti ES šalių gerąją vadybos bei žmogiškųjų išteklių valdymo patirtį, siekis turėti profesionalią, į rezultatus orientuotą, atvirą naujovėms valstybės tarnybą, skatina mūsų šalyje nuoseklius žingsnius šioje srityje. Nauju Valstybės tarnybos įstatymo projektu siekiama įtvirtinti kompetencijomis grįstą Lietuvos valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymą, remiantis Valstybės tarnautojų kompetencijų modeliu. Parengto Lietuvos valstybės tarnautojų kompetencijų modelio paskirtis – užtikrinti vientisą valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymo sistemą, integruojančią pagrindinius žmogiškųjų išteklių valdymo procesus, kuri padėtų tinkamai pasirinkti, kryptingai ugdyti valstybės tarnautojus ir numatyti jų karjeros planus. Kartu tikimasi, kad Lietuvos valstybės tarnautojų kompetencijų modelis padės ne tik tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą, tačiau prisidės prie visos valstybės tarnybos veiklos efektyvumo ir visuomenei kuriamos vertės didinimo.

Visą straipsnį skaitykite naujienų portale lrytas.lt.


Paskutinės naujienos