Naujienos

Organizacinės kultūros formavimas

Organizacinės kultūros formavimas


Mokymų programos aktualumas darbinėje veikloje


Daugelis vadovų puikiai supranta, kad darbuotojų požiūris į darbą, tam tikros nerašytos taisyklės, kurių laikomasi organizacijoje, pavyzdys, kurį rodo autoritetingi darbuotojai, daro įtaką visos organizacijos rezultatams. Statistiniai tyrimai rodo, kad organizacijos, pasižyminčios stipria organizacine kultūra, pasiekia 20 – 30% geresnius veiklos rezultatus, nei kitos toje pačioje srityje veikiančios organizacijos. Tačiau patirties ir sistemingų žinių apie tai, kaip tikslingai formuoti organizacinę kultūrą, daugelyje organizacijų stinga, todėl organizacinė kultūra formuojasi stichiškai ir nebūtinai duoda naudą organizacijai. Geresnis kultūros formavimo dinamikos ir įrankių išmanymas įgalina organizacijos vadovus valdyti šį labai svarbų procesą.


Mokymų tikslas


  • Suteikti mokymų dalyviams žinių apie organizacinę kultūrą ir jos matavimą bei keitimą, leisiančių jiems ateityje tikslingai formuoti pageidaujamą organizacinę kultūrą savo organizacijoje.
  • Formuoti dalyvių nuostatas ir paskatinti juos imtis aktyvaus organizacinės kultūros formuotojo vaidmens savo darbe.

Mokymų temos


  • Kas yra organizacijos kultūra ir kodėl apie ją kalbame kaip apie valdymo įrankį? Organizacinės kultūros samprata ir jos raida. Organizacijos kultūros ryšys su strategija ir veiklos rezultatais.
  • Organizacinės kultūros elementai. Kokie veiksniai yra svarbūs siekiant produktyvaus darbuotojų įsitraukimo ir aukštų darbo rezultatų? Organizacinės kultūros matavimai – tikslingos kaitos pagrindas. Kaip matuojama organizacinė kultūra – įrankiai ir pagrindiniai rodikliai.
  • Organizacijos kultūros formavimas kaip ilgalaikis projektas. Tikslingos organizacinės kultūros kaitos kryptys ir žingsniai. Kultūros keitimo tikslų pasirinkimas. Pagrindinės organizacinės kultūros formavimo priemonės.
  • Koks vadovų vaidmuo formuojant organizacijos kultūrą? Kodėl organizacijos kultūrą turi formuoti jos vadovai? Produktyvūs vadovų veiksmai kiekvienoje organizacinės kultūros formavimo kryptyje.

Rezultatas


  • Dalyviai supranta organizacinės kultūros įtaką veiklos rezultatams, jos nuolatinės stebėsenos svarbą, todėl priimdami valdymo sprendimus atsižvelgia į organizacinės kultūros ypatybes ir tikslingai siekia jos kaitos verslo tikslų įgyvendinimui. Dalyviai žino organizacinės kultūros formavimo būdus priemones ir geba produktyviai dalyvauti šiame procese.

Registracija


Renata Maciunskaitė-Zujienė, tel. 866519544, el. p. renata@ovc.lt

5f7c8bf05730686abb7536bbd229aba4