Naujienos

Paslaugos

Atlygio valdymas

Atlygio valdymas

Atlygis viena iš seniausių praktikų vadyboje. Tinkamas atlygio valdymas svarbus tiek darbuotojui, tiek darbdaviui. Unikalūs, specifiškai pritaikyti atlygio valdymo sprendimai skirtingo pobūdžio organizacijoms padeda užtikrinti sklandų organizacijos valdymą bei pritraukti ir išlaikyti talentingiausius darbuotojus.

Atlygio valdymo sistema balansuoja tarp trijų interesų:

1. darbuotojo intereso (gauti teisingą atlygį);
2. darbdavio intereso (kad darbuotojas būtų motyvuotas pasiekti jam iškeltus tikslus);
3. finansinio intereso (apsaugoti įmonę nuo nepagrįstų ar nesavalaikių išmokų).

sprendimo-budai

Atlygio valdymas:

 • Atlygio sistemos auditas ir principinių atlygio sistemos tobulinimo krypčių nustatymas
 • Atlygio politikos suformulavimas

Darbas su baziniu atlygiu:

 • Pareigybių atsakomybių patikslinimas ir lygių nustatymas
 • Pareigybių vertinimas pagal paprastą vidinio teisingumo metodiką
 • Pareigybių vertinimas pagal išsamią AonHewitt JobLinkTM metodiką
 • IT įrankis skirtas pareigybių vertinimo sistemai valdyti iš AonHewitt JobLinkTM
 • Pareigybių grupių, lygių ir atlygio faktinės situacijos analizė naudojant specialiai sukurtą Excel įrankį
 • Atlygio skyrimo ir keitimo tvarkos paruošimas

Darbas su kintamu atlygiu, premijavimu ir nepiniginiu skatinimu:

 • Kintamo atlygio sistemos analizė ir tobulinimas
 • Kintamo atlygio tvarkos ir MS Excel skaičiuoklės paruošimas
 • Vienkartinio premijavimo tvarkos paruošimas
 • Nepiniginio skatinimo sąrašo paruošimas

Mokymai:

 • Atlygio valdymo geroji praktika ir vyraujančios tendencijos
 • Valdymo tikslų pagalba sistemos stiprinimas
 • Paskaita: „Visa motyvacija iš esmės yra nepiniginė“

 

Atnaujindami atlygio valdymo praktikas bendradarbiaujame su tarptautiniu Aon aljansu naudodami jų sukurtą metodiką  JobLinkTM (https://www.youtube.com/watch?v=n2bFV58D6jA).

Reikia daugiau informacijos?
Susisiekite