Naujienos

Paslaugos

Įsitraukimas ir motyvacija

Įsitraukimas ir motyvacija

Darbuotojų įsitraukimas – organizacijoje (įmonėje, įstaigoje) dirbančių darbuotojų geras santykis į savo darbdavį bei nusiteikimas, motyvacija ir pastangos padaryti tai, kas svarbu organizacijai. Tai viena esminių darbo su žmonėmis ir vadovavimo gebėjimų stiprinimo krypčių šiuolaikinėse organizacijose, nes, kaip rodo įvairiose šalyse atliekami darbuotojų įsitraukimo lygio organizacijose bei organizacijų veiklos rezultatų palyginimai, darbuotojų įsitraukimas tiesiogiai susijęs su organizacijų (įmonių, įstaigų) finansiniais rodikliais, veiklos efektyvumu, klientų pasitenkinimu, reikiamų darbuotojų išlaikymų organizacijose.

Remiantis OVC Consulting vykdomų Aon Best Employers tyrimų rezultatais, matome, kad Lietuvoje vidutinis darbuotojų įsitraukimo lygis yra 47%. Tai rodo nepakankamą įsitraukimą efektyviam ir sėkmingam organizacijų darbui bei savo darbuotojų potencialo panaudojimui. Darbuotojų įsitraukimo lygis taip pat yra vienas iš ryškiausių požymių kuo Geriausių darbdavių organizacijos (įsitraukimas vidutiniškai 79%) skiriasi nuo kitų.

Ar galime pakeisti darbuotojų įsitraukimo lygį ir motyvaciją darbui? Tikrai taip, tačiau tai nebus vienkartinė iniciatyva, o greičiau – sąmoninga nuosekli kelionė įtraukiančios aplinkos ir įsitraukimo kultūros formavimo bei darbuotojų motyvacijos dirbti didinimo link. O jos pradžiai svarbu žinoti koks darbuotojų įsitraukimo lygis organizacijoje yra dabar ir kaip darbuotojai vertina skirtingus įsitraukimui formuotis sąlygas sukuriančius veiksnius savojoje organizacijoje (įmonėje, įstaigoje), kad į tai būtų galima atsiremti sprendžiant dėl tolesnių reikiamų veiksmų.

sprendimo-budai

  • Darbuotojų įsitraukimo ir motyvacijos skatinimo tyrimas
  • Darbo su tyrimo rezultatais sesijos: veiksmų planavimas ir įgyvendinimas
  • Įsitraukimo kultūros formavimas
  • Įtraukiančio lyderio charakteristikų ir gebėjimų įvertinimas 360° metodu
  • Mokymai vadovams – Įtraukianti lyderystė, vadovo vaidmuo
  • Talentų valdymo programa
  • Darbdavio įvaizdžio stiprinimas
  • Seminaras/diskusija vadovams apie įtraukiančios darbo aplinkos formavimo organizacijoje aktualumą ir galimybes, vadovų vaidmenį šiame procese
Reikia daugiau informacijos?
Susisiekite