Naujienos

IV modulis

IV modulis
Mokymų temos:
 • Pokyčio tikslų įgyvendinimas: ką keisti kasdienybėje, siekiant realizuoti pokyčio tikslus ir uždavinius. Nuo tikslų įgyvendinimo metodikos iki kasdienybės rutinos keitimo modelio.
 • Veikimas neapibrėžtumo sąlygomis. Eksperimentavimas. Kaip suvaldyti eksperimentuojančius? Agile ir LeanStartup principų pritaikymas realizuojant didelio neapibrėžtumo pokyčius.
 • Sprendimų priėmimo modeliai ir įrankiai.
 • Komandiniai „garo nuleidimo“ (angl. grounding) ir susivokimo (angl. sense-making) susitikimai permainos procese. Adaptavimosi susitikimų fasilitavimo technikos.
 • Įpročių formavimasis ir keitimas. Kaip būti su žmonėmis kai jie keičiasi. Naujų normų kūrimas.
 • Permaina, kaip mokymasis. Įvairūs asmeniniai tvarkymosi su permaina stiliai ir būdai, jų integravimas į permainos procesą.

Naudojami modeliai ir įrankiai:
 • Sociokratiška fasilitavimo technika
 • Leanstartup metodika
 • Agile taikymo algoritmas
 • Rūtinos keitimo modelis
 • Tikslų įgyvendinimo modelis pagal 4 vykdymo disciplinų metodiką
 • Asmeninių įpročių pažinimo ir formavimo metodika

Vertė dalyviui:

Gebu veikti kartu su kitais neapibrėžtumo sąlygomis ir turiu tam reikiamus įrankius.


Modulio trukmė:

24 akad. val. (2 dienos +1 diena)


Konsultantai:

Mindaugas Grajauskas, Eglė Daunienė, Viktorija Matusevičiūtė