Naujienos

IV modulis

IV modulis
Mokymų temos:
 • Pokyčio tikslų įgyvendinimas: ką keisti kasdienybėje, siekiant realizuoti pokyčio tikslus ir uždavinius. Nuo tikslų įgyvendinimo metodikos iki kasdienybės rutinos keitimo modelio.
 • Veikimas neapibrėžtumo sąlygomis. Eksperimentavimas. Kaip suvaldyti eksperimentuojančius? Agile ir LeanStartup principų pritaikymas realizuojant didelio neapibrėžtumo pokyčius.
 • Sprendimų priėmimo modeliai ir įrankiai.
 • Poveikio darymas per neformalius tinklus. Tinklaveikos principas. Advice-trust-friend network. Informal social networks.
 • Įpročių formavimasis ir keitimas. Kaip būti su žmonėmis kai jie keičiasi. Naujų normų kūrimas.
 • Mokymas ir ugdymas. Suaugusiųjų patyriminio mokymosi ciklas, principai ir metodai. Ugdomieji pokalbiai.

Naudojami modeliai ir įrankiai:
 • Suaugusiųjų patyriminio mokymosi ciklas ir metodai;
 • Ugdomojo pokalbio struktūra;
 • Leanstartup metodika;
 • Agile taikymo algoritmas;
 • Rutinos keitimo modelis;
 • Tikslų įgyvendinimo modelis pagal 4 vykdymo disciplinų metodiką;
 • Asmeninių įpročių pažinimo ir formavimo metodika.

Geras šios dalies rezultatas:

Gebu veikti kartu su kitais neapibrėžtumo sąlygomis ir turiu tam reikiamus įrankius.


Modulio trukmė:

24 akad. val. (2 dienos +1 diena)


Konsultantai:

Mindaugas Grajauskas, Eglė Daunienė, Viktorija Matusevičiūtė