Naujienos

Verslo konsultantas LT

Verslo konsultantas LT

Naujuoju finansavimo laikotarpiu galime padėti jums pasinaudoti Verslo konsultantas LT priemone,teikiant konsultavimo paslaugas:

KAS TAI?

Priemonė „Verslo konsultantas LT“ – tai negrąžintina subsidija, kuri sudaro sąlygas gauti kvalifikuotas verslo konsultacijas ir dalies patirtų išlaidų kompensaciją už jas.

Priemonei įgyvendinti skirta iki 11,58 mln. EUR Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

KAM SKIRTA?

Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams, kurie konsultuosis verslo pradžios, finansavimo šaltinių, naujų technologijų diegimo ir kitais verslo organizavimo klausimais, bus kompensuojama dalis šių paslaugų išlaidų.

Didžiausia kompensacijos lėšų vienam projekto vykdytojui suma yra 6 500 EUR.

Kompensacijas 6 mėnesių nepertraukiamu laikotarpiu galės gauti SVV subjektai (pareiškėjai), veikiantys ne ilgiau kaip penkerius metus.

TERMINAI

Paraiškos dėl dalinės kompensacijos už verslo konsultacijas INVEGAI gali būti teikiamos iki 2020 m. lapkričio 30 d., o dotacijos sutartys turi būti pasirašomos iki 2020 m. gruodžio 31 d.

OVC CONSULTING GALI PADĖTI

Konsultuoti numatytomis temomis

Konsultuotis galima pas bet kurį pasirinktą verslo konsultantą, kuris įtrauktas į Verslo konsultantų tinklą (VKT) http://vkt.verslilietuva.lt/. Į VKT atrinkta daugiau kaip 450 verslo konsultantų, galinčių teikti aukštos kokybės konsultacijas visoje Lietuvoje.

Į Jūsų klausimus atsakys ir paraiškos procese padės OVC Consulting Pardavimų projektų vadovė Giedrė Matulevičiūtė. El. paštas: giedre@ovc.lt, tel. 8 618 26754.