Naujienos

Įkvepiantys pokalbiai su komanda: kaip įtraukti žmones ir padėti jiems keistis?

Įkvepiantys pokalbiai su komanda: kaip įtraukti žmones ir padėti jiems keistis?

Data:  1 grupė – 2021 m. balandžio 21-22 d.  | 2 grupė – 2021 m. lapkričio 11-12 d.

Trukmė:  12 akad. val.

Konsultantas: Tomas Misiukonis

Kaina: Early birds – 784 Eur / Likus mėnesiui iki mokymų – 847 Eur

Mokymai vyks online formatu. 

Šiandien visi vadovai supranta pokalbių su darbuotojais ir komandomis svarbą. Kita vertus, tokių pokalbių kokybė ne visada yra gera. Kartais vadovai nedrįsta klausti, o darbuotojai vengia įsitraukti į pokalbius. Visoms pusėms šie pokalbiai gali būti nekomfortiški dėl juose nutinkančių pauzių ar nežinojimo, kaip užduoti klausimus, negebėjimo išgirsti vieni kitus. Dažnai vadovai naudojasi iš anksto paruoštomis frazėmis ar klausimais, tačiau neįvertina santykio su pašnekovu svarbos – kiek esamas vadovo ir komandos santykis lemia pokalbio kokybę ir kaip šį santykį reikėtų gerinti? Ypač šie dalykai tapo aktualūs Covid – 19 aplinkoje, kai komandos pradėjo dirbti per nuotolį ir priklausymo įmonei jausmas išblėso.

Vadovams kyla naujas iššūkis – keisti savo laikyseną bendravime su komandomis ir pereiti nuo vien tik darbinių reikalų aptarimo prie žmonių jausenų ir būsenų vertinimo. Įkvepiantys pokalbiai yra tokie pokalbiai, kuriuose abi pusės dalyvauja labiau įsitraukę – apmąsto tai, kas svarbu ir susitaria geresnius veikimo budus.

Ši programa neprimins standartinių mokymų, kur lektorius vien tik kalba, o dalyviai užsirašinėja įdomias mintis. Nors šis kursas vyks nuotoliniu būdu, mes išlaikysime visą „gyviems“ susitikimams būdingą turinį ir mokymosi formas. Mes analizuosime atskirus dalyvių pavyzdžius, treniruosimės realius pokalbius, kuriuose naudosime tikrą dalyvių atsineštą turinį, giliai aptarsime gautą rezultatą ir ieškosime būdų kaip keistis jau kitą dieną. Treniruosimės ne tik reikalingus pokalbių vedimo gebėjimus, bet ir perkelsime juos į vadovams pažįstamus pokalbius su komanda: pokalbį apie motyvaciją, pokalbį apie mokymąsi, pokalbį apie grįžtamą ryšį ir pokalbį apie veiklos rezultatus.

Po šių mokymų jūsų susitikimai su komanda ar atskirais žmonėmis bus žymiai kokybiškesni – jūs tapsite geidžiamais pašnekovais, kurie moka ne tik tik užduoti išmintingą klausimą, bet ir dėmesingai klausyti. Nustebsite savo komandos įsitraukimu į pokalbius, o susitarimų su žmonėmis kokybė taps žymiai geresnė. Išmoksite atpažinti ydingus ar manipuliatyvius pokalbių požymius ir juos įveiksite.

  • Įkvepiančio pokalbio receptas – refleksijos ir mąstymo skatinimas. Dvi mąstymo sistemos ir dėl ko jos reikšmingos vadovams?
  • Techniniai ir adaptyvūs iššūkiai darbe su komanda. Kaip kalbėti su žmonėmis, kai sprendžiame techninius klausimus ir kaip vesti pokalbius, kai susiduriama su adaptyvia problema?
  • Kokia vadovų laikysena pokalbyje? Psichologinio saugumo pašnekovui užtikrinimas ir išankstinė pozicija. Baudimo ar skatinimo pozicija? „Guru“ ar Smalsaujanti pozicija? „Žinovo“ ar Mąstymo partnerio pozicija?
  • Adaptyvaus klausimo sprendimo demonstracija gyvai su vienu iš mokymų dalyvių. Pokalbio analizė, jo struktūros ir kompetencijų kalbėtis įvertinimas.
  • Įkvepiančių ir reflektyvių pokalbių vedimas praktiškai: darbas virtualiose grupėse su lektoriaus konsultacijomis bei grįžtamuoju ryšiu.
  • Įkvepiančių pokalbių metodikos ir modeliai. Klausimų formulavimas pagal Sokrato techniką. Gluminis klausymas. Pokalbio proceso valdymas pagal šešių dialogų principą. Natūralumo pokalbyje užtikrinimas pagal autentiškumo formulę. Paslėptų motyvų pokalbyje įvertinimas.
  • Sudėtingų situacijų pokalbiuose sprendimas: pašnekovai neįsitraukia, sako „nežinau“, pateikia trumpus atsakymus, netoleruoja pauzių. Dėl ko reikia vengti patarti ir kur tai nuveda? Žaidimai su atsakomybe pokalbiuose. „Dramos trikampio“ analizė. Manipuliacijų įveikimas.
  • Reflektyvūs pokalbiai realiame vadovų darbe: pokalbis apie motyvaciją siekiant, kad žmonės patys prisiimtų atsakomybę už savo motyvaciją. Pokalbis apie mokymosi patirtis siekiant, kad žmonės įgyvendintų naujai įgyjamas žinias iš reikšmingų patirčių. Pokalbis apie pokyčius siekiant, kad žmonės keistų savo elgesį. Pokalbis apie lūkesčius žmonių veiklos gerinimui.

Jūsų skambučio ar el. laiško laukia Emilija Miliūtė-Piekienė: tel. 8 618 26 754, el. paštu emilija@ovc.lt