Ieva Kapačinskaitė

Pardavimo projektų vadovė

  • Atsakomybės sritys: verslo ir viešojo sektoriaus klientų poreikių analizė, tinkamas kliento patirčių ir lūkesčių valdymas bei optimaliausių sprendimų pasiūlymas, partneriško santykio su klientais palaikymas ir naujų kūrimas.
  • 4+ metų praktinė patirtis žmogiškųjų išteklių valdyme
  • 2+ metų procesų valdymo patirtis
  • 1 metų patirtis komandos valdyme

Ievos komunikaciniai gebėjimai, empatija bei humoro jausmas padeda kurti tarpusavio ryšį ir kebliose situacijose rasti tinkamiausius sprendimus. Geriausiai Ieva jaučiasi mokydamasi, dalindamasi gerąja patirtimi bei padėdama kitiems. Tiek gyvenime, tiek darbinėje aplinkoje Ievą lydi energija ir pozityvus mąstymas, kurie skatina norėti ir siekti dar daugiau!

Laisvalaikį Ieva skiria knygų skaitymui, šoka zumbą, vaikšto į žygius, aktyviai įsitraukia į bendruomenių veiklą, dalyvauja šunų parodose ir kitose veiklose su savo augintine samojede Kopa.

Susisiekime

Pokytis be veiksmo neįmanomas.

Kiti komandos nariai

Ieva Kulikauskienė
Oksana Sergučiova
Ramunė Kabašinskienė
Marta Fetingytė