Naujienos

Naujienos

Nuo šiol dalinamės koncentruota Harvard Business Review apžvalga

2015-01-07
Nuo šiol dalinamės koncentruota Harvard Business Review apžvalga

Kiekvieną mėnesį OVC Consulting bibliotekoje susirenkame į Harvard Business Review apžvalgą, kurią parengia konsultantė Viktorija Matusevičiūtė. Viktorija dalinasi koncentruotomis įžvalgomis, kurios vos per pusvalandį leidžia mums apžvelgti naujausias rinkos tendencijas, tyrimus ir atradimus. Kiekvienas į savo skaitymo sąrašą mintyse įsitraukiame mums aktualiausias temas, o kartais pakanka išklausyti tik straipsnio santrauką – juk visi žinome, jog šių dienų tempas mus verčia išmokti nebe apdoroti informaciją, o pirmiausia prieš pradedant gilintis atsirinkti, kuri mums yra pati aktualiausia.

Tad su savo klientais, partneriais ir bendraminčiais nuo šiol dalinsimės mėnesine Harvard Business Review naujausių numerių apžvalga ir pateiksime koncentruotas įžvalgas iš pagrindinių žurnalo straipsnių.

2014 m. lapkričio mėnesio Harvard Business Review pagrindinė tema – „Daiktų internetas“ ir kaip jis pakeis konkurencijos sąlygas rinkoje. Priešpaskutiniame praėjusių metų numeryje taip pat skelbiamas pasaulinis geriausių vadovų sąrašas (The Best-Performing CEOs in the World), pateikiamas koncentruotas įkvėpimo šaltinių sąrašas, paliečiama Y kartos įsitraukimo didinimo tema.

Internetas

Lapkričio mėnesio HBR dėmesio centre – internetas, jam skirti netgi trys straipsniai. Produktai ir paslaugos virsta kompleksiškomis, programine įranga varomomis sistemomis, kurios gali sujungti vartotojus, gamintojus ir trečiąsias šalis. Keičiasi industrijų ribos ir konkurencijos dėsniai, tad verslo galimybės tampa potencialiai beribės, tačiau tam prireiks naujų strategijų ir struktūrų.

Kaip išmanūs produktai internete keičia konkurenciją (How Smart, Connected Products are Transforming Competition) – Michael E. Porter bei James E. Heppelmann straipsnis apie tai, kaip  išmanūs produktai ir jų sąlygota nauja konkurencijos era daro įtaką strateginiams verslo sprendimams ir konkurencinio pranašumo paieškoms.

Kaip tinklai, sensoriai ir duomenų amžius revoliucionuoja verslą (Digital Ubiquity: How Connections, Sensors, and Data Are Revolutionizing Business) – remdamiesi naujausiais rinkos atvejais, autoriai Marco Iansiti ir Karim R. Lakhani teigia, jog skaitmeninė transformacija ir ryšys plinta net labiausiai tradicinėse industrijose, taip sukurdami visa eilę naujų verslo galimybių ir grėsmių.

Su BIG Data ateina BIG Responsibility (With Big Data Comes Big Responsibility) – straipsnyje keliamas duomenų saugumo ir savininkiškumo klausimas. Kartu su „Big Data“ ir „daiktų interneto“ amžiumi ateina ne tik vadybos, bet ir revoliuciniai socialiniai pokyčiai.

Pasaulio geriausieji ilgalaikėje perspektyvoje

Geriausių pasaulio CEO TOP 100 (The Best-Performing CEOs in the World) – straipsnyje pristatomas geriausių CEO TOP 100, kurie buvo išrinkti remiantis mokslinio ir objektyvaus HBR tyrimo metodologija. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas vadovo rezultatams ilgalaikėje perspektyvoje, ir pirmoji vietas atiteko Jeffrey Bezos, Amazon vadui. Straipsnyje taip pat rasite kitų įdomių tyrimo pjūvių – lyderių kaitos duomenis, geriausių vadovų skaičių pagal regioną (pirmauja JAV), netgi geriausiųjų detalią darbo užmokesčio apžvalgą.

Y karta

JAV Price Waterhouse Coopers vadovas: kaip išlaikyti kartos Y darbuotojus įsitraukusius? (The U.S. Chairman of PwC on Keeping Millennials Engaged) – Bob Moritz straipsnyje apžvelgia kaip PwC motyvuoja Y kartos darbuotojus, kurie sudaro net 2/3 įmonėje dirbančiųjų (tarp 20-30 m.). B. Moritz teigia, jog Y kartos atstovams darbas yra mažesnis prioritetas net ir pasiūlius potencaliai didelį atlygį ateityje. Taip pat jiems kur kas svarbesnis lankstumas čia ir dabar, galimybės mokytis ir būti mobiliam, dažnesnis grįžtamasis ryšys ir įvertinimas. Straipsnyje autorius pateikia ne tik kartų skirtumus, bet ir iniciatyvas, kurias PwC taiko, siekdama motyvuoti jaunąją kartą (pvz., apdovanojimų ir bonusų formą renkasi patys darbuotojai, lankstesnis karjeros kelias, dalyvavimas socialinės atsakomybės programose ir t.t.)

Įkvėpimas inovacijoms

Kur ieškoti įkvėpimo? (Where to Look for Insight) – šiandien inovatoriai reikalingi visur – nuo gamybos cecho iki pardavimų departamento, nuo IT pagalbos tarnybos iki HR skyriaus, nuo kavinės darbuotojo iki aukščiausio lygio vadovo. Inovacija nėra departamentas. Tai yra požiūris, kuris turėtų apimti visą organizaciją. Įkvėpimas dažniausiai ateina neplanuotai, tačiau organizacijų praktika rodo, jog įkvėpimo galima ieškoti sistemiškiau. Straipsnyje autoriai Mohanbir Sawhney ir Sanjay Khosla įkvėpimo šaltinius suskirsto į šias grupes bei pateikia kiekvieną iliustruojančius kompanijų pavyzdžius:

  • Anomalijos – pastebėti ir pasinaudoti keistais duomenimis, nuokrypiais nuo nusistovėjusių normų
  • Kombinacijos – atrasti galimybes, kurias sukuria susiliejančios demografinės, ekonominės, technologinės tendencijos.
  • Frustracijos (problemos, trūkumai) – įsiklausyti, kur „skauda“ klientui, kokie organizaciniai procesai vargina jus ar jūsų kolegas.
  • Neginčijamos tiesos – identifikuoti, kokie nusistovėję įsitikinimai ar nuostatos egzistuoja jūsų industrijoje.
  • Ekstremumai – pasimokyti iš ypač pozityvių arba ypač negatyvių klientų, bendradarbių, partnerių, konkurentų elgesio ir poreikių.
  • Patirtys („vojažai“) – pažinti suinteresuotųjų šalių aplinką, sociokultūrinį kontekstą.
  • Analogijos – adaptuoti, pasinaudoti kitų kontekstų, industrijų patirtimi.

Paskutinės naujienos