Naujienos

Paslaugos

Įsitraukimas ir motyvacija

Sprendimo būdai

Įsitraukimo kultūros formavimas

Įtraukiančio lyderio charakteristikų ir gebėjimų įvertinimas 360° metodu

Mokymai vadovams – Įtraukianti lyderystė, vadovo vaidmuo

Talentų valdymo programa

Darbdavio įvaizdžio stiprinimas

Seminaras/diskusija vadovams apie įtraukiančios darbo aplinkos formavimo organizacijoje aktualumą ir galimybes, vadovų vaidmenį šiame procese

Darbuotojų įsitraukimas – organizacijoje (įmonėje, įstaigoje) dirbančių darbuotojų geras santykis į savo darbdavį bei nusiteikimas, motyvacija ir pastangos padaryti tai, kas svarbu organizacijai. Tai viena esminių darbo su žmonėmis ir vadovavimo gebėjimų stiprinimo krypčių šiuolaikinėse organizacijose, nes, kaip rodo įvairiose šalyse atliekami darbuotojų įsitraukimo lygio organizacijose bei organizacijų veiklos rezultatų palyginimai, darbuotojų įsitraukimas tiesiogiai susijęs su organizacijų (įmonių, įstaigų) finansiniais rodikliais, veiklos efektyvumu, klientų pasitenkinimu, reikiamų darbuotojų išlaikymų organizacijose.

Ar galime pakeisti darbuotojų įsitraukimo lygį ir motyvaciją darbui? Tikrai taip, tačiau tai nebus vienkartinė iniciatyva, o greičiau – sąmoninga nuosekli kelionė įtraukiančios aplinkos ir įsitraukimo kultūros formavimo bei darbuotojų motyvacijos dirbti didinimo link. O jos pradžiai svarbu žinoti koks darbuotojų įsitraukimo lygis organizacijoje yra dabar ir kaip darbuotojai vertina skirtingus įsitraukimui formuotis sąlygas sukuriančius veiksnius savojoje organizacijoje (įmonėje, įstaigoje), kad į tai būtų galima atsiremti sprendžiant dėl tolesnių reikiamų veiksmų.

Reikia daugiau informacijos?
Susisiekite

Susisiekite

Tel.

El. paštas:


Kitos paslaugos