Naujienos

Paslaugos

Klientų patirčių valdymas

Sprendimo būdai

Klientų patirčių valdymas ir orientacija į klientą

Klientų aptarnavimas, bendravimas su skirtingais klientais, klientų psichologija

Individualus darbuotojų konsultavimas ir ugdymas darbo vietoje (stebėjimas ir grįžtamasis ryšys) stiprinant orientacijos į klientą kultūrą ir darbo su klientais kompetencijas

Klientų tipologija ir darbo su skirtingais klientais praktika (Pagal DiSC ir MBTI)

Klientų patirčių valdymo sistemos tobulinimas / kūrimas (nuo strateginių tikslų iki kasdienių procesų) Klientų pasitenkinimo matavimo sistema

Klientų aptarnavimo standartas kūrimas ir diegimas

Specializuoti klientų aptarnavimo skriptai (pokalbių scenarijai)

Klientų aptarnavimo kokybės priežiūros sistema

Klientų patirčių žemėlapio kūrimas bei vizualinis klientų pasitenkinimo valdymas ir/ar sužaidybinimas

Klientų aptarnavimo mokymai (kokybės standartas, taisyklės, principai)
  • Ar tinkamai aptarnaujame klientus?
  • Ar reikia įmonei klientų aptarnavimo standarto, ar klientų aptarnavimo standartas (taisyklės) pagelbės įmonei išlaikyti klientus, padidinti jų lojalumą, pritrauks naujų klientų?

Tokie ir panašūs klausimai kyla daugeliui įmonių, kai, įvertinusios savo veiklą bei pasižvalgiusios rinkoje, jos mato, kad ne visur ir ne visada klientai aptarnaujami taip kaip galima būtų tikėtis. Ir iš tiesų – klientų aptarnavimo standartas (principai) savaime nekuria vertės, dar daugiau –  gyvename klientų eroje, kai jau nepakanka „tiesiog normalaus“ klientų aptarnavimo. Klientai tikisi „kažko tokio“, kas pranoktų jų lūkesčius. Tad tenka viso to mokytis vieniems iš kitų klientų aptarnavimo mokymuose, paskaitose, seminaruose. Šioje vietoje galime Jums padėti – turime sukaupę informaciją apie labai skirtingas klientų patirtis,  o ir patys esame ilgalaikiai santykių su klientais puoselėtojai.

Išskirtinė klientų aptarnavimo kokybė – mūsų klientų aptarnavimo mokymų leitmotyvas

Remdamiesi ilgalaike patirtimi galime teigti, kad  klientus padeda išsaugoti ir konkurencijoje dėl naujų klientų laimi ne klientų aptarnavimo standartas (taisyklės), o išskirtinė klientų aptarnavimo kokybė bei emocinis, ilgalaikį santykį su klientu kuriantis, bendravimas su klientu. Klientų aptarnavimo kokybės tobulinimo tema įgauna naują aktualumą – organizacijos nebegali „dirbti kaip seniau“: tobulinami klientų aptarnavimo įrankiai bei principai, kuriamos naujos ir atnaujinamos klientų aptarnavimo taisyklės, ieškoma būdų, kaip viršyti klientų lūkesčius, tokiu būdu užsitikrinant, kad klientai bus patenkinti patirtu aptarnavimu. Tačiau į santykius su klientais dažniausiai vis dar žiūrima per aptarnavimo veiksmų prizmę, t.y. ką turi daryti klientų aptarnavimo padalinio darbuotojai. O šiandien vis aktualiau tampa „įlipti į kliento batus“ ir pažvelgti, kokias patirtis gauna klientas santykyje su visa organizacija.

Nuo klientų aptarnavimo standarto prie išskirtinės klientų aptarnavimo kultūros

Tikrai nesiginčijame, kad svarbu turėti gerai valdomą, kokybišką klientų aptarnavimo standartą, t.y. procesą ir procedūras – ir net galime padėti jį sukurti ar atnaujinti. Profesionalūs aptarnavimo specialistai – pagrindinis įmonės turtas – ir ugdanti juos įmonė gauna keleriopą naudą. Tačiau dar svarbiau yra organizacijoje įdiegti kultūrinį aptarnavimo pokytį: pereiti nuo standartinių veiksmų „programavimo“ požiūrio prie išskirtinių santykių su klientais nuolatinio kūrimo požiūrio. Taip formuojama į klientą orientuota organizacijos kultūra ir atitinkamos darbuotojų nuostatos. Mūsų patirtis vedant tokius kultūros kūrimo, darbuotojų įgūdžių formavimo renginius bei klientų aptarnavimo mokymus gali būti ypatingai naudinga organizacijoms ieškančioms greitesnio kelio keistis.

 

Reikia daugiau informacijos?
Susisiekite

Susisiekite

Tel.

El. paštas:


Kitos paslaugos