Naujienos

Paslaugos

Kūrybinis mąstymas ir inovacijos

Sprendimo būdai

Kūrybinio mąstymo mokymai

Kūrybinio mąstymo ir inovacijų dirbtuvės

Design Thinking mokymai

Inovatyvios strategijos planavimo sesijos pagal Design Thinking

Inovacijų kultūros diegimo konsultaciniai projektai

Kodėl brainstorm’as neveikia arba kaip sugeneruoti daugiau idėjų?

Kaip paskatinti inovacijų kultūrą organizacijoje?

Kaip mąsto ir kuria inovatoriai?

Šiandien jau niekam nereikia įrodinėti, kodėl būtina inovuoti. Vis daugiau organizacijų inovacijas pradeda suvokti plačiau nei vienkartinį veiksmą ar vienos, už inovacijas atsakingos, komandos rūpestį. Inovacijos versle – tai bet koks pokytis, kuris padeda organizacijai gerinti savo veiklą, tai nuolatinis atsakas į besikeičiančias sąlygas. Inovacijoms reikalinga kitokia lyderystė, įgūdžiai ir taktikos. Inovacijų lyderiai konkurencinį pranašumą kuria ne šūkiais ir ne patys kurdami konkrečias naujoves, bet burdami komandas, kurios nori ir geba inovuoti bei mokosi iš savo klaidų greičiau, nuosekliau ir efektyviau, nei konkurentai.

Sėkmės istorijose inovacijos gal ir gretinamos su kūrybiškumu ir žaidimais, tačiau tikrovėje inovacijų procesas chaotiškas, kompleksiškas, nepatogus ir dažnai varginantis. Kita vertus, inovacija gali būti sistemingai valdoma, jei žinome kur ir kaip ieškoti bei kaip tinkamai įgyvendinti. Tokio proceso sėkmę lemia ne tik darbuotojų kūrybiškumas ar talentai, tačiau multifunkcinės komandos bei jų noras ir gebėjimas inovuoti. Juk inovacija – tai ne tik idėja, bet ir jos įgyvendinimas. Nors kiekvienos organizacijos struktūra, strategija ir kultūra diktuoja savitą inovacijų kryptį, procesą ir, galiausiai, poreikį, organizacijų tyrimai rodo, jog didesnę vertę sau sukuria ne tos organizacijos, kurios turi daug idėjų, tačiau tos, kurios tas idėjas sėkmingai pritaiko ir įgyvendina.

Reikia daugiau informacijos?
Susisiekite

Susisiekite

Tel.

El. paštas:


Kitos paslaugos