Naujienos

Paslaugos

Kompetencijų ir talentų valdymas

Sprendimo būdai

Personalo valdymo strategijos išgryninimas ir kūrimas

Personalo valdymo sistemos

Kompetencijų vertinimo ir ugdymo centrai

Išdarbinimas (angl. Outplacement)

Atrankos sistemos tobulinimas

Naujo darbuotojo įvedimo/adaptacijos programa

Veiklos vertinimo sistema ir metiniai pokalbiai

Tyrimai ir kompetencijų bei gebėjimų vertinimas (mikroklimato tyrimas, kompetencijų vertinimas 360° grįžtamojo ryšio metodu, kompetencijų ir gebėjimų testavimas pagal Cut-e metodiką)

Talentų programos (atranka, ugdymo (-si) krypčių nustatymas)

Personalo valdymo mokymai, kursai, seminarai

Pažangios organizacijos sprendžia strateginius klausimus, kurie yra tiesiogiai susiję su veiklos sėkme / rezultatais ir potencialu augti ir plėstis:

  • Kaip pritraukti ir kaip išlaikyti reikalingus darbuotojus?
  • Kaip auginti talentus ir užtikrinti, kad turėtume kuo pakeisti kertinius darbuotojus?
  • Kaip kurti motyvuojančią ir įtraukiančią darbo aplinką?

Rezultatą gali duoti tik bendros personalo valdymo specialistų ir vadovų pastangos – profesionalumas ir supratimas, kad darbas su žmonėmis ir personalo vadyba yra ne vien personalo specialistų ar personalo partnerių atsakomybė. Šiuolaikinėje organizacijoje tik bendradarbiaudami kartu, vadovas ir personalo valdymo specialistas, kuria vertę stiprindami organizacijos kompetencijas.

Tam padeda mūsų patirtimi ir kompetencija grindžiami personalo valdymo mokymai (kursai), vadybiniai sprendimai ir įrankiai.

Daugelis organizacijų vis dažniau kaip svarbiausius vadovo įgūdžius kasdieniame darbe įvardina darbą su žmonėmis. Kompetencijų modeliuose taip pat yra aprašomos su personalo valdymu susijusios vadovo kompetencijos: darbuotojų motyvavimas, ugdymas, įsitraukimo stiprinimas ir pan. Kita vertus, šiandien darbuotojai kelia vis aukštesnius reikalavimus vadovų patikimumui, gebėjimui suburti komandą, įtraukti žmones siekiant bendrų tikslų. Taigi, darbo su žmonėmis kompetencijas vadovams reikia nuolat stiprinti. Tai ypač aktualu vidurinės grandies vadovams, kurie yra išaugę iš specialistų ir tikslinių personalo valdymo mokymų ar kursų, kaip vadovauti komandai, nėra turėję. OVC Consulting seminarai (mokymai) personalo valdymo temomis padeda geriau suprasti vadovo vaidmenį, stiprinti vadovavimo žmonėms įgūdžius ir ne tik suvokti personalo valdymo įrankių vertę, bet ir praktiškai juos įsisavinti. Personalo valdymo mokymus veda personalo vadovo ir bendrojo vadovavimo patirtį turintys profesionalai-praktikai.

Personalo valdymas (vadyba)

Organizacijos sėkmę didele dalimi lemia vadovų ir personalo valdymo specialistų bendradarbiavimas, profesionalumas ir bendras tikslų siekimas. Kartu jie kuria vertę stiprindami organizacijos kompetencijas: pritraukia ir atrenka tinkamus darbuotojus, identifikuoja ir ugdo vidinius talentus, užtikrina kertinių darbuotojų perimamumą, kuria motyvuojančią ir įtraukiančią darbo aplinką.

Personalo valdymo procesai ir įrankiai yra nuolat tobulinami, kad jie būtų ne tik efektyvūs, bet ir taptų patogiais ir nešančiais vertę įrankiais visų pirma vadovams ir patiems darbuotojams. OVC Consulting kartu su organizacija kuria ir tobulina personalo valdymo procesus, programas ir įrankius, kurie apima visą darbuotojų gyvavimo ciklą – kelionę organizacijoje. Siekiame, kad diegiami personalo valdymo sprendimai kurtų teigiamas darbuotojų patirtis.

Kai visos grandys sklandžiai veikia kaip darni personalo sistema, talentai ateina ir lieka – organizacija turi patrauklaus darbdavio įvaizdį, ir tai suteikia jai konkurencinį pranašumą sudėtingoje šios dienos darbo rinkoje.

Reikia daugiau informacijos?
Susisiekite

Susisiekite

Tel.

El. paštas:


Kitos paslaugos