Apie mus

Esame sertifikuotų konsultantų komanda, kurianti ir įgyvendinanti unikalius konsultavimo ir mokymų sprendimus, padedančius organizacijoms ir jų žmonėms tobulėti bei siekti savo tikslų.

decoration

Kas mes?

Mes – OVC Consulting, ekspertų komanda, padedanti įgyvendinti pokyčius jūsų organizacijoje.

decoration

Mūsų veikla

Kompleksinės paslaugos: konsultavimas, tyrimai ir mokymai.

OVC Consulting

Ateities organizacija - nėra nepasiekiama utopija. Ji realizuojama pasitelkus tinkamus partnerius.

>0

žmonių dalyvavo mokymuose per paskutiniuosius metus

>0

straipsnių, ekspertinių komentarų spaudoje, radijuje ir TV per 3 metus

>0

skirtingų konsultacinių projektų per 3 metus

>0

žmonių dalyvavo tyrimuose per paskutiniuosius metus

>0

mokymų valandų per 3 metus

Mumis pasitiki

Mūsų paslaugos

OVC Consulting atitinka ISO 14001:2015 vadybos sistemos standarto reikalavimus

Įgyvendinant šiuos principus, įsipareigojame:

  • Dirbti pagal vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2015 standarto reikalavimus ir nuolat ją tobulinti.
  • Imtis priemonių, kad ši aplinkos apsaugos politika būtų suvokiama visų darbuotojų bei taptų pagrindiniu jų siekiu.
  • Laikytis taikomų įstatymų bei kitų norminių dokumentų reikalavimų, rengti ir įgyvendinti priemones aplinkos taršai mažinti, racionaliai ir taupiai naudoti gamtos išteklius, identifikuoti pavojus, vertinti riziką ir numatyti jos valdymo bei prevencines priemones.
  • Planuoti ir atlikti darbus bei siekti geriausių ekonominių rezultatų ne tik taupydami išteklius, bet ir sudarydami bei palaikydami saugias ir sveikatai nekenksmingas sąlygas.
  • Telkti dėmesį į visų lygmenų darbuotojų mokymą bei tobulėjimą, kad darbuotojai galėtų siekti užsibrėžtų tikslų.
  • Nuolat peržiūrėti ir atnaujinti procesų vertinimo kriterijus tam, kad aplinkos apsaugos vadybos sistema padėtų tobulinti įmonės veiklą.
  • Atvirai bendrauti su suinteresuotomis šalimis, atsižvelgti į jų keliamus reikalavimus.