Organizacijoms, komandai, asmeniniam tobulėjimui ir karjeros keliui

Tyrimai

Mūsų kultūroje dažniau esame pripratę identifikuoti savo silpnybes ir kurti jų ugdymo planus. Tačiau mokslas rodo, kad mūsų augimas yra apie 10 kartų geresnis tada, kai mes ne taisome silpnybes, o auginame savo talentus ir dirbame su turimu potencialu.

360 laipsnių grįžtamojo ryšio metodas

Metodas, leidžiantis įvertinti vadovo kompetencijas, reikalingas sėkmingai atlikti darbą konkrečioje organizacijoje.

DiSC asmenybės testas

Unikalūs sprendimai kiekvieno kliento poreikiui.

Vadovų kompetencijų vertinimo centras

Vadovų kompetencijų vertinimo - ugdymo centrai.

MBTI asmenybės testas

Unikalūs sprendimai kiekvieno kliento poreikiui.

Darbuotojų įsitraukimo tyrimas

Tai OVC Consulting įtraukiančios organizacinės kultūros modelio pagrindu sukurta standartizuota statistiškai patikima darbuotojų įsitraukimo į organizaciją tyrimo metodika.

Clifton Strengths Finder Testas

Metodas, padedantis moksliškai pagrįstu būdu išsiaiškinti savo asmeninius talentus tam, kad galėtumėte geriau panaudoti ir ugdyti savo vidinį potencialą.

Aon‘s Assessment Solutions vertinimo metodologija. Testai ir klausimynai

Įvairūs su darbu susijusių kompetencijų, asmenybės savybių, gebėjimų ir motyvacijos vertinimo testai ir klausimynai.