Vadovų kompetencijų vertinimo - ugdymo centrai

Tai savęs kaip vadovo išbandymo arena, kur dalyvaujant specialiai pagal sėkmingam vadovavimui organizacijoje svarbiausias kompetencijas paruoštame praktinių užduočių rinkinyje ir dirbant individualiai su konsultantu gaunamas profesionalus grįžtamasis ryšys apie stipriąsias ir tobulintinas vadovavimo kompetencijas.

 

Tipišką vertinimo – ugdymo centro programą sudaro:

 • lndividualios praktinės užduotys. Specialiai sumodeliuotos darbo — dalykinių situacijų imitacijos.
 • Grupinės praktinės užduotys. Grupei pateikiama problema, kurią reikia išspręsti.
 • Profesionalûs klausimynai. Atskirų veiklos organizavimo sugebėjimų, asmeninio efektyvumo, komandinio darbo ypatybių įvertinimas.
 • Aprašytų atvejų analizės. Individualus darbas ieškant tinkamų sprendimų.
 • Refleksijos interviu su konsultantu. Savianalizė ir rezultatų įvertinimas po kiekvienos užduoties.

 

Dalyvavimas UGDYMO CENTRE baigiamas individualia grįžtamojo ryšio sesija su dalyviu. Jos metu aptariamos konsultanto įžvalgos ir išvados, sutariamos dalyvio, kaip vadovo, stiprybės ir tobulintinos sritys, susidaromas personalizuotas ir asmeniškai įsipareigotas tolesnio augimo planas.

Dalyvavimas VERTINIMO CENTRE baigiamas konsultanto paruoštos detalios rašytinės ataskaitos apie dalyvio kaip vadovo stipriąsias ir tobulintinas kompetencijas aptarimu užsakovu ir pačiu dalyviu.

 

Vertinimo – ugdymo centrų nauda organizacijai

Šis sprendimas aktualus kuomet:

 • Siekiate nešališkai sužinoti kaip organizacijos esamiems ir potencialiems vadovams realiai sekasi elgtis pagal vadovavimui jūsų organizacijoje svarbias kompetencijas, kur ir kokie yra dar nepanaudojami rezervai.
 • Kai ieškote kaip sudaryti savo vadovams galimybę patirti tam tikrą iššūkį ir tobulėti kitaip nei per tipinius mokymus;
 • Norite objektyviai įsivertinti kandidatų ar rezervo į svarbias vadovaujamas pozicijas tinkamumą ir potencialą.

Vertinimo – ugdymo centrų nauda dalyviui:

 • Objektyvus savęs kaip vadovo pažinimas su profesionalų pagalba.
 • Įsisąmonintos stiprybės ir tobulintini vadovavimo sėkmę apribojantys elgesiai.
 • Kartu su konsultantu ugdymo centre pasiruoštas kryptingas ir asmeniškai motyvuojantis tolesnio augimo planas.

Pakalbėkime

Tapkite organizacija, kuri turi ateitį.