360 laipsnių grįžtamojo ryšio metodas

Tai metodas, leidžiantis įvertinti vadovo kompetencijas, reikalingas sėkmingai atlikti darbą konkrečioje organizacijoje.

Tai metodas, leidžiantis įvertinti vadovo kompetencijas, reikalingas sėkmingai atlikti darbą konkrečioje organizacijoje.

Kompetencijas įsivertina pats vertinamas asmuo, jo tiesioginis vadovas, kolegos ir komandos nariai taip suteikdami išsamų, visaapimantį grįžtamąjį ryšį apie vertinamojo veiklą. Šis metodas vertina esmines vadovo darbines elgsenas, nuostatas ir požiūrius, kurie būtini tiek siekiant organizacijos tikslų, tiek lyderystėje.

Žinome, kad norint keistis, tobulėti, reikia aiškiai suprasti, kur esame stiprūs ir ką norime ugdyti.

Vertė organizacijai:

  • Gaunama informacija, kaip tikslingai ir nuosekliai planuoti darbuotojų ugdymą.
  • Suteikiama platforma organizacijai išgirsti darbuotojų nuomonę, įžvalgas ir pasiūlymus.

Vertė komandai:

  • Atvirai pasidalijama, kas yra stipru ir ką reikėtų tobulinti komandos veikloje bei tarpusavio santykiuose.

Vertė žmogui:

  • Pasitikrinama, ar tai, kaip aš save matau darbe, sutampa su mane supančių žmonių vertinimais.
  • Paskatina pagrįstai sau įsivardinti turimas stiprybes ir tobulinimosi prioritetus bei susidaryti ugdymosi planą.

Kai galvojame apie visą organizaciją, konkrečią komandą ar atskirus žmones, iškyla skirtingi iššūkiai ir klausimai, kuriems reikia skirtingų sprendimų ir įrankių, o juos renkantis gali kilti nemažai klausimų.

 

Kam skirta metodika?
Kas pildo klausimyną?
Kiek laiko trunka?
Kaip atrodo rezultatai?
Kaip aptariami rezultatai?
Kokia kalba galima pildyti klausimyną ir gauti rezultatus?
Ar tinka naudoti naujai prisijungusiems darbuotojams?

Svarbu:

  • Organizacijos darbuotojų įsitraukimas į tyrimą ir atvirumas teikiant grįžtamąjį ryšį vadovams.
  • Konfidencialumo užtikrinimas.
  • Tikslingi ir nuoseklūs organizacijos veiksmai po gautų tyrimo rezultatų.

Dokumentai

360 laipsnių grįžtamojo ryšio metodas

Pakalbėkime

Tapkite organizacija, kuri turi ateitį