Darbuotojų įsitraukimo tyrimas

ATEITIES ORGANIZACIJOS APDOVANOJIMAI

Tai OVC Consulting sukurta standartizuota ir statistiškai patikima darbuotojų įsitraukimo į organizaciją ir jį sąlygojančių veiksnių vertinimo metodika.

Atlikę tyrimą pateiksime jūsų darbuotojų santykio su organizacija ir nusiteikimo veikti organizacijos labui būklės vertinimą. Tiksliai žinodami gerąsias ir tobulintinas žmonių patirtis aiškiai suprasite, nuo ko pradėti pokytį organizacijoje, kad palaikytumėte ir stiprintumėte įtraukiančią darbo aplinką savo žmonėms.

Tyrimas padeda jūsų organizacijai sužinoti:

decoration

Vieną iš strateginių KPI – organizacijos darbuotojų įsitraukimo rodiklį.

decoration

Kokios yra jūsų darbuotojų patirtys apie tai, kiek sėkmingai organizacijoje naudojamos galimybės žmonių įsitraukimo užtikrinimui.

decoration

Prioritetai, kur sutelkti dėmesį – kas pas jus stipru ir ką svarbiausia tobulinti siekiant formuoti įtraukiančią organizacijos kultūrą.

Tyrimo vertė organizacijai:

savybė

Patikimai nustatomas organizacijos darbuotojų įsitraukimo rodiklis visos organizacijos mastu ir atskiruose padaliniuose ar komandose.

savybė

Suteikiama erdvė organizacijos darbuotojams išsakyti savo nuomonę ir pasiūlymus, kaip tobulinti organizaciją.

savybė

Įvertinama, kaip sėkmingai, darbuotojų nuomone, organizacijoje ir atskiruose jos padaliniuose panaudojamos darbuotojų įsitraukimo užtikrinimo galimybės.

savybė

Gaunama detali informacija tyrime vertinamiems aspektams palyginti su kitomis organizacijomis (benchmarkas).

savybė

Išaiškėja prioritetai, ką daryti toliau vadovams ir komandoms siekiant puoselėti darbuotojus įtraukiančią organizaciją.

savybė

Vadovaujantis tyrimo rezultatais skelbiami nominacijos ATEITIES ORGANIZACIJA laimėtojai.

Įsivertinkite įsitraukimą – remkitės gautais rezultatais – tapkite ateities organizacija

 

Kada naudojama?
Kaip vyksta tyrimas?
Kiek laiko trunka?
Kokia kalba galima pildyti klausimynus ir gauti rezultatus?
Kaip atrodo rezultatai?
Kas vyksta po tyrimo?
Ar tinka naudoti neseniai prisijungusiems darbuotojams?

Svarbu:

  • Laisvanoriškas darbuotojų dalyvavimas tyrime.
  • Korektiškas tyrimo paskirties ir tikslų iškomunikavimas organizacijoje.

Įsitraukimo tyrimas – ką reikėtų žinoti pasirenkant?

 

Kai darbuotojai jaučiasi įsitraukę į įmonės ar organizacijos veiklą, jų darbas efektyvesnis, o jie patys – lojalesni. Tačiau kaip sužinoti, ar jūsų organizacijos darbuotojai pakankamai įsitraukę ir ką daryti sulaukus atsakymo? Neužtenka užduoti darbuotojams vieno paprasto klausimo, kad sužinotumėte tikrąjį atsakymą. Atlikite darbuotojų įsitraukimo tyrimą su OVC Consulting dabar ir sužinokite, kaip jūsų organizacija gali pasiekti geresnių rezultatų. Ką vertėtų žinoti ruošiantis atlikti tyrimą?

Ar įsitraukimo tyrimas tinka jūsų organizacijai?
Kiek tikslūs tyrimo rezultatai?
Ką žinoti renkantis tyrimo tiekėją?
Norite pamatuoti darbuotojų įsitraukimo rodiklį ir tuo pat metu sužinoti, kaip darbuotojai vertina įsitraukimui svarbias sąlygas?
Kokį įsitraukimą norite išmatuoti?

Dokumentai

Darbuotojų įsitraukimo tyrimas

Atsiliepimai

Štai, ką apie įsitraukimo tyrimą kalba mūsų klientai.

Kasmet organizacijoje atliekamas OVC Consulting darbuotojų įsitraukimo į darbą tyrimas sudaro galimybes pasitikrinti, kokia dalis darbuotojų organizacijoje ir jos padaliniuose yra įsitraukusi, kaip darbuotojai vertina skirtingus įsitraukimą skatinančius veiksnius bei kokie organizacijoje veikiantys aspektai juos labiausiai motyvuoja. Gauti ir su darbuotojais aptarti tyrimo rezultatai leidžia parinkti tinkamiausiais tobulinimo priemones, prisidedančias prie geresnių darbuotojų patirčių bei sudaro galimybes didinti bendrą darbuotojų įsitraukimą, kuris savo ruožtu veda prie didesnio darbuotojų produktyvumo, pasitenkinimo darbu, pozityvesnės darbo kultūros.
Vienas svarbiausių dalykų mums, Staticus komandai, yra ilgalaikė partnerystė tiek su klientais ir partneriais tiek su darbuotojais, tad įsitraukimo indeksas mums yra vienas iš strateginių rodiklių, kuris parodo kaip organizacijai sekasi kurti įgalinančią ir įtraukiančią darbo aplinką savo tarptautinei komandai. Šį tyrimą organizuojame kasmet. Tvarus rezultatų augimas leidžia tikėti, kad kultūrinis pokytis, kuris vyksta organizacijoje, darbuotojų priimamas ir suteikia darbuotojams pasitikėjimą organizaciją.
Kasmet organizacijoje atliekamas OVC Consulting darbuotojų įsitraukimo į darbą tyrimas sudaro galimybes pasitikrinti, kokia dalis darbuotojų organizacijoje ir jos padaliniuose yra įsitraukusi, kaip darbuotojai vertina skirtingus įsitraukimą skatinančius veiksnius bei kokie organizacijoje veikiantys aspektai juos labiausiai motyvuoja. Gauti ir su darbuotojais aptarti tyrimo rezultatai leidžia parinkti tinkamiausiais tobulinimo priemones, prisidedančias prie geresnių darbuotojų patirčių bei sudaro galimybes didinti bendrą darbuotojų įsitraukimą, kuris savo ruožtu veda prie didesnio darbuotojų produktyvumo, pasitenkinimo darbu, pozityvesnės darbo kultūros.
Vienas svarbiausių dalykų mums, Staticus komandai, yra ilgalaikė partnerystė tiek su klientais ir partneriais tiek su darbuotojais, tad įsitraukimo indeksas mums yra vienas iš strateginių rodiklių, kuris parodo kaip organizacijai sekasi kurti įgalinančią ir įtraukiančią darbo aplinką savo tarptautinei komandai. Šį tyrimą organizuojame kasmet. Tvarus rezultatų augimas leidžia tikėti, kad kultūrinis pokytis, kuris vyksta organizacijoje, darbuotojų priimamas ir suteikia darbuotojams pasitikėjimą organizaciją.

Ateities organizacijos apdovanojimai

 

‚‚OVC Consulting‘‘ unikali įsitraukimo tyrimo metodika leidžia įvertinti, kokie šiandien yra organizacijos veikimo principai ir ko reikia, kad organizacija klestėtų ateityje bei kurtų įtraukiančią kultūrą. Skatindami organizacijas tyrinėti, išgirsti įmonės darbuotojų balsą ir sutelkti veiksmus pokyčiui, tiriame Lietuvos organizacijų darbuotojų įsitraukimą, o pademonstravusias geriausius rodiklius, apdovanojame „Ateities organizacijos“ titulu.

Per pastaruosius kelerius metus darbuotojų įsitraukimo tyrimą jau atliko daugiau kaip 80 Lietuvos įmonių. Nuo 2020 m. geriausius darbuotojų įsitraukimo rodiklius parodžiusioms įmonėms suteikiamas „Ateities organizacijos“ vardas.

Ateities organizacijomis tapo:

savybė

2020 m. „Cramo“

„Esame dėkingi, kad turėjome galimybę „pasimatuoti“, kokiame lygyje esame. Suprantame, kad panagrinėti save reikia nuolatos, net ir bėgant metams ir keičiantis aplinkybėms, sugebėjome išlikti savo žmonėmis stipria įmone. Mums šis titulas asocijuojasi su organizacija, kuri turi ateitį.’’

(Cramo)

savybė

2020 m. „Švyturys-Utenos alus“

„Mūsų įmonėje atliktas šis tyrimas buvo tik ilgo ir nuoseklaus kelio pradžia – pagrindas tolimesnei diskusijai ir poreikių, kylančių iš pačių darbuotojų, išsigryninimas. Gavę tyrimo rezultatus, išskryninome net 43 konkrečias idėjas – dalis jų jau įgyvendintos, dalis suguls į įmonės veiksmų planą ir bus įgyvendintos.’’

(Švyturys-Utenos alus)

savybė

2021 m. „Alliance for Recruitment“

„Dalyvavimas šiame tyrime padėjo ne tik geriau įsivertinti darbuotojų įsitraukimą, bet ir atnešė kitų pridėtinių naudų – identifikavome ne tik geras, bet ir tobulintinas vietas. Tai padėjo vadovų komandai susitarti, kaip dar labiau gerinti darbuotojų sąlygas, atliepti jų poreikius. Todėl ir šį apdovanojimą labai vertiname.“

(Alliance for Recruitment)

Pakalbėkime

Tapkite organizacija, kuri turi ateitį