Eglė Degutienė

Tyrimų grupės konsultantė

Eglė Degutienė – OVC Consulting tyrimų grupės konsultantė. Jos ekspertinė sritis – organizacijos žmogiškųjų išteklių procesų standartizavimas, darbuotojų atranka ir vertinimas, įmonių socialinės atsakomybės kultūros kūrimas, organizacijos tyrimai. Eglė tiki, kad organizacijose turi egzistuoti aiški vertybių, nuostatų ir tikslų sistema. O kaip šiuos standartus sukurti, ji žinių tikrai turi – yra sukaupusi 15+ metų patirtį konsultuodama įmones.

 

  • Ekspertinė sritis: organizacijos žmogiškųjų išteklių procesų standartizavimas, darbuotojų atranka ir vertinimas, įmonių socialinės atsakomybės kultūros kūrimas, organizacijos tyrimai.
  • 15+ metų patirtis organizacijos darbuotojų vertinimo, ugdymo, klientų patirties standartų kūrimo ir mokymų srityje.
  • 8+ metų praktinio darbo patirtis darbuotojų atrankos ir paieškos srityje.
  • 8+ metų visuomeninė veikla savanoriškose organizacijose (Tarptautinė moterų asociacija: Jungtinė Karalystė, Rusija, Sakartvelas, Latvija).
  • 4+ metų patirtis vadovaujant NVO (asociacija „Mentor Lietuva“).
  • 3+ paskutiniųjų metų patirtis kuriant socialinės atsakomybės kultūrą ir įgyvendinant mentorystės programas organizacijose.
  • Komunikacijos projektų iniciatorė ir vykdytoja, socialiai jautriems visuomenės klausimams kelti (žalingų įpročių prevencijos srityje)
  • Organizacijų psichologijos magistro laipsnis (Vilniaus universitetas, Lietuva).

 

Paskutiniuoju metu Eglė domisi mentorystės idėjų organizacijose skleidimu, įmonių socialinės atsakomybės kultūros puoselėjimu ir stiprinimu.

„Tikiu, kad stipriose organizacijose turi egzistuoti aiški vertybių, nuostatų ir tikslų sistema. Ir ta sistema bus veiksminga ne tada, kai bus tobulai aprašyti visi įmanomi procesai, o tada, kai darbuotojai patikės galintys savo veikla prisidėti prie organizacijos sėkmės ir ta savo sėkme sieks dalintis su kitais“, – sako Eglė.

Kiti jos pomėgiai: kelionės automobiliu, modernus šokis ir sveiko maisto kultūra.

Susisiekime

Pokytis be veiksmo neįmanomas.

Kiti komandos nariai

Viktorija Bertulienė
Viltė Dziegoraitytė
Vaida Kurtinaitienė
Ieva Kananavičiūtė