Strateginis valdymas (strateginis planavimas, vizija, misija, tikslai)

Konsultaciniuose projektuose telpa tiek daug – tai kompleksinis priėjimas prie problemos, veiksmų bei priemonių parinkimas geriausiam rezultatui pasiekti.