Well-being (darbuotojų gerovė)

Konsultaciniuose projektuose telpa tiek daug – tai kompleksinis priėjimas prie problemos, veiksmų bei priemonių parinkimas geriausiam rezultatui pasiekti.