Naujienos

Eglė Degutienė

Tyrimų grupės konsultantė
Tel. 8 686 64652
  • Ekspertinė sritis: organizacijos žmogiškųjų išteklių procesų standartizavimas, darbuotojų atranka ir vertinimas, įmonių socialinės atsakomybės kultūros kūrimas, organizacijos tyrimai
  • 15+ metų patirtis organizacijos darbuotojų vertinimo, ugdymo, klientų patirties standartų kūrimo ir mokymų srityje
  • 8+ metų praktinio darbo patirtis darbuotojų atrankos ir paieškos  srityje
  • 8+ metų visuomeninės veiklos patirtis savanoriškose organizacijose (Tarptautinė moterų asociacija – Jungtinė Karalystė, Rusija, Sakartvelas, Latvija)
  • 4+ metų vadovavimo NVO patirtis (Asociacija „Mentor Lietuva“)
  • Per paskutinius 3 metus, patirtis kuriant socialinės atsakomybės kultūrą ir įgyvendinant mentorystės programas organizacijose
  • Komunikacijos projektų iniciatorė ir vykdytoja, socialiai jautriems visuomenės klausimams kelti (žalingų įpročių prevencijos srityje)
  • Organizacijų psichologijos magistro laipsnis (Vilniaus Universitetas, Lietuva).

Paskutiniu metu Eglės interesas yra mentorystės idėjų organizacijose skleidimas, įmonių socialinės atsakomybės kultūros puoselėjimas ir stiprinimas.

„Tikiu, kad stipriose organizacijose turi egzistuoti aiški vertybių, nuostatų ir tikslų sistema. Ir ta sistema bus veiksminga ne tada, kai bus tobulai aprašyti visi įmanomi procesai, o tada, kai darbuotojai patikės galintys savo veikla prisidėti prie organizacijos sėkmės ir ta savo sėkme sieks dalintis su kitais.“

Eglės pomėgiai yra kelionės automobiliu, modernus šokis ir sveiko maisto kultūra.