Aukščiausios grandies vadovų mokymai

Kurdami tobulėjimo iniciatyvas aukščiausios grandies vadovams įvertiname esminius iššūkius, su kuriais šiems vadovams tenka susidurti: neapibrėžtumas dėl darbo rinką pakeitusios pandemijos, iššūkiai dėl verslui įtaką darančių geopolitinių pokyčių pasaulyje bei didelis psichologinis krūvis, kylantis iš poreikio priimti daug kompleksiškų sprendimų vienu metu.

Keldami temas mokymams, ir organizuodami praktinius užsiėmimus remiamės daugiamete aukščiausios grandies vadovų konsultavimo patirtimi bei nuolat keliama savo pačių kvalifikaciją. Varijuojame mokymo formomis ir siūlome vadovams tęstines mokymų programas, konkrečius pokyčius skatinančias komandines bei asmenines sesijas bei pat patyriminius užsiėmimus.