Efektyvus ataskaitų rašymas

Tai praktiniai mokymai, kurių metu dalyviai išmoksta pagrindinius komunikacijos raštu principus ir lavina reikiamus įgūdžius, padedančius rašyti profesionalesnius, aiškesnius, esmingesnius ir skaitytojui draugiškesnius tekstus:

 • struktūruoti tekstą ir pateikiamą informaciją,
 • įtaigiai pagrįsti ir argumentuoti savo mintis,
 • pasirinkti tinkamus ataskaitų vizualizavimo sprendimus ir juos derinti su tekstu,
 • profesionaliai vartoti dalykines, verslo lietuvių ir anglų kalbas.

 

Kokie galimi sprendimai?

 

Mokymai lietuvių ir anglų kalbomis:

 • elektroninių laiškų rašymas,
 • ataskaitų rašymas,
 • raštų rašymas,
 • efektyvi verslo komunikacija raštu

Vertė organizacijai

Profesionalesni, esmingesni ir įtaigesni tekstai padeda sėkmingiau dalytis informacija organizacijos viduje ir išorėje, lengviau pasiekti keliamus tikslus, formuoti teigiamą organizacijos įvaizdį.

Vertė komandai

Skaitytojui draugiškesni tekstai padeda sėkmingiau dalytis informacija komandos viduje ir išorėje, greičiau ir profesionaliau atlikti komandai pavestas funkcijas, lengviau pasiekti jai keliamus tikslus.

Vertė žmogui

Įgytos žinios ir įgūdžiai padeda greičiau ir lengviau sukurti rašytinius tekstus.

 • Ar žinojote, jog į elektroninio laiško temą (Subject) įrašę veiksmą ir terminą, iki kurio norėtumėte, kad tai padarytų jūsų laiško gavėjas, galite gerokai padidinti tikimybę, jog jis tai atliks laiku. 
 • Ar žinojote, kad skaitytojui draugiškame sakinyje neturėtų būti daugiau nei 20 žodžių?
 • Ar žinojote, kad vizualią informaciją žmonės apdoroja 60 000 kartų greičiau nei rašytinę?