Įtraukiančių prezentacijų kūrimas

Nuotolinės prezentacijos. Įtaigus viešas kalbėjimas. Prezentavimo įgūdžiai. Įtaigus argumentavimas.

Mūsų prezentacijų klausytojai dėmesį geba išlaikyti 8 sekundes. Jei mūsų pranešimas nuotolinis, dėl klausytojų dėmesio varžomės su dar daugiau įvairių trukdžių nei susitikimuose gyvai, pvz., blaško elektroniniai laiškai, socialiniai tinklai, iššokančios žinutės, namų ruošos darbai ir kita.

Beje, kaip manote, ką daro jūsų klausytojai, jei tai, ką sakote, ir tai, ką rodote skaidrėje, dubliuojasi? Ogi vieni nuobodžiauja ir pradeda užsiimti papildomomis veiklomis, o kiti jūsų skaidrėse ieško klaidų.

Be to, auditorijoje žmonės yra skirtingi. Vieni informaciją apdoroja labiau per garsą, kiti per vaizdą, treti per praktinį veiksmą.

Šiuose mokymuose dalyviai įgis žinių ir įgūdžių prikaustyti klausytojų dėmesį nuo savo pranešimo pradžios iki pabaigos bei pasirengti pranešimo turinį ir formą, padedančius geriausiai siekti pranešimo tikslų, nesvarbu, ar sakote jį gyvai ar nuotoliniu būdu.

 

Kokie galimi sprendimai?

 

  • Nuotolinės prezentacijos.
  • Įtaigus viešas kalbėjimas.
  • Prezentavimo įgūdžiai.
  • Įtaigus argumentavimas.

Vertė organizacijai

Pateikiant profesionalias, įtaigias ir įtraukiančias prezentacijas lengviau pasiekti organizacijos tikslus, priimti geresnius sprendimus, efektyvinti veiklą ir komunikaciją organizacijos viduje bei išorėje, kurti geresnį įvaizdį.

Vertė komandai

Pateikiant profesionalias, įtaigias ir įtraukiančias prezentacijas lengviau pasiekti organizacijos tikslus, priimti geresnius sprendimus, efektyvinti veiklą ir komunikaciją organizacijos viduje bei išorėje.

Vertė žmogui

Šie praktiniai mokymai padės dalyviams:

  • greičiau ir efektyviau pasirengti savo pristatymams;
  • labiau pasitikėti savimi kalbant viešai;
  • aiškiau ir įtaigiau komunikuoti per pristatymus; 
  • sąmoningiau valdyti savo kūno kalbą;
  • sudominti ir įtraukti savo pristatymų klausytojus;
  • struktūruoti pristatymų turinį, išskirti ir akcentuoti žinutes, svarbias siekiant savo pristatymo tikslų.