Mentorystės programos

Mentorystė – tai abipusiu pasitikėjimu grįstas santykis, kai labiau patyręs žmogus dalijasi savo patirtimi, žiniomis ir emociniu palaikymu su ne tokiu patyrusiu žmogumi.

Organizacijos vysto mentorystės programas, kurios padeda kryptingai fokusuotis į turimus iššūkius, susijusius su talentų pritraukimu, ugdymu, pamainumo užtikrinimu ar darbuotojų įsitraukimo klausimais.

 

Kokie galimi sprendimai?

  • Mentorių komandos mokymai.
  • Ugdytinių („mentee“) parengimas.
  • Mentorystės programos pradžios ir pabaigos renginiai.
  • Programos eigos, sėkmių ir iššūkių aptarimo renginiai, supervizijos.
  • Mentorystė organizacijoje: mentorystės programos konkrečioje organizacijoje paruošimas ir pagalba jį įgyvendinant.

Vertė organizacijai

  • Mentorystės metu kryptingai ugdomas individualus talentas į organizacijai svarbias pozicijas.
  • Dalyvavimas mentorystės programoje skatina dalyvius įsitraukti, parodo, kad organizacija juos vertina, skiria jiems dėmesį, laiką, investuoja į jų ugdymą. Vertinamas darbuotojas yra esminis įsitraukimo ir pasitenkinimo organizacija komponentas, leidžiantis pritraukti naujus ir išlaikyti turimus talentus.

Vertė komandai

  • Mentorystės metu kuriamos palankios sąlygos įvairovei: dalyviai turi galimybę pažinti ir kartu veikti su skirtingo auklėjimo, išsilavinimo, fizinių ypatybių, amžiaus žmonėmis.

Vertė žmogui

  • Mentorystės programos dalyviai gauna abipusės naudos: mentorius dalijasi savo žiniomis, perduoda patirtį, mokosi teikti ir gauti grįžtamąjį ryšį. Ugdytinis („mentee“) iškelia sau asmeninio ir profesinio tobulėjimo tikslus, o tai padeda kryptingai planuoti ir siekti karjeros.
  • Mentorystė sukuria erdvę dalytis veiklos pasiekimais ir iškylančiais sunkumais, taip mažindama stresą ir darbuotojų perdegimo ar neproduktyvaus elgesio pavojų.

Mentorystės programos iššūkiai

Ko iš mentorystės tikisi ugdytinis?
Ko iš mentorystės tikisi mentorius?
Pokalbis su ugdytiniu, arba apie ką kalbėti, kai atrodo, kad visai nėra apie ką kalbėti

Dokumentai

Mentorystės programos iššūkiai