Projektų valdymas

Projektų valdymas – kompleksinis procesas, nuo kurio reikšmingai priklauso organizacijos veiklos rezultatai.

Projektų valdymas – kompleksinis procesas, nuo kurio reikšmingai priklauso organizacijos veiklos rezultatai.

Dėl nesustyguoto projektinio valdymo organizacijose neretai kyla reikšmingų neigiamų padarinių – nuo didesnių veiklos kaštų, reikšmingų vėlavimų iki nesutarimų tarp kolegų ar su klientais. Svarbu tai, kad organizacijoms pagal savo veiklos specifiką neretai verta susikurti unikalią projektų valdymo praktiką, kuri apimtų tiek įrankių naudojimo, tiek projekto valdymo procesų detalizavimą.

 

Kokie galimi sprendimai?

  • Projektų valdymo įgūdžių ugdymo programos.
  • Projektų valdymo praktikų ir standartų kūrimas bei diegimas konkrečioje organizacijoje.
  • Projektų valdymo įrankių parinkimas ir jų naudojimo apmokymai.

Vertė organizacijai

Efektyvesnis projektų valdymas leidžia tikėtis geresnių veiklos rezultatų: laiku įgyvendinti projektai, mažiau vėlavimų ar kitų nukrypimų nuo pirminių apribojimų, daugiau sklandumo ir efektyvesnio veikimo siekiant organizacijos tikslų. Esant bendram organizacijos projektų valdymo standartui ir sutartinai naudojant pasirinktus įrankius yra lengviau užtikrinti veiklos tęstinumą, paprasčiau įtraukti naujus organizacijos darbuotojus.

Vertė komandai

Bendras projekto valdymo standartas ir atitinkami įrankiai bei reikiamos kompetencijos gali padėti komandoms kokybiškiau organizuoti projektinę veiklą: efektyviau planuoti ir valdyti projektus, sklandžiau organizuoti projekto veiklas ir laiku spręsti kylančius iššūkius.

Vertė žmogui

Projektų vadovai ir su projektais dirbantys darbuotojai, veikdami pagal aiškų, bendrą ir prie veiklos specifikos priderintą projektų valdymo standartą, gali tikėtis daugiau aiškumo veikloje, mažiau nesutarimų ar streso, kylančio organizuojant didelio kintamumo projektus. Be to, vienodai naudojami projektų valdymo įrankiai padeda padidinti komunikacijos ir veiklos efektyvumą bei savalaikį kylančių klausimų sprendimą.