Vidurinės grandies vadovų mokymai

Sėkminga organizacijos veikla stipriai priklauso nuo vidurinės grandies vadovų profesionalumo.

Sėkminga organizacijos veikla stipriai priklauso nuo vidurinės grandies vadovų profesionalumo.

Kodėl? Todėl, kad jie, būdami arčiausiai darbuotojų, užtikrina, kad organizacijos tikslai būtų pasiekti. Vidurinės grandies vadovams svarbu mokėti „nuleisti“ tikslus kiekvienam darbuotojui, sugebėti skirstyti ar deleguoti užduotis, stebėti veiklos kokybę ir teikti grįžtamąjį ryšį, motyvuoti ir ugdyti darbuotojus padedant atsiskleisti jų potencialui. Daugybė atsakomybių, nuolatinis laiko spaudimas, stresas, poilsio trūkumas – dažno vidurinės grandies vadovo kasdienybė. Todėl būtina jiems padėti ne tik palaikyti tinkamą vadovavimo kompetencijų lygį, bet ir stiprinti gebėjimą rūpintis savo gera fizine ir emocine būsena.

 

Kokie galimi sprendimai? 

 • Trumpalaikės praktinės vadovavimo ir lyderystės programos (mokymai) pagal atskirus gebėjimų lavinimo modulius
 • Tęstinės praktinės trijų modulių vadovavimo ir lyderystės programos (mokymai): Vadovavimas įmonei, Vadovavimas sau, Vadovavimas žmonėms
 • Ugdomasis vadovavimas (Koučingas)
 • Įgalinimas / Autonomijos didinimas
 • Efektyvus delegavimas
 • Tikslų nustatymas ir stebėsena
 • Vadovo emocinis intelektas
 • Asmeninis vadovo efektyvumas

 

Vertė organizacijai

 • Pasiekti organizacijos tikslai.
 • Įgalinti, savarankiški, lojalūs darbuotojai.
 • Aukščiausios grandies vadovų rezervas.

 

Vertė komandai

 • Darbinga atmosfera.
 • Efektyvus bendradarbiavimas.
 • Optimalūs sprendimai.
 • Grįžtamasis ryšys, padedantis augti ir tobulėti.

Vertė žmogui

 • Stiprios vadovavimo kompetencijos.
 • Refleksijos ir savi refleksijos įgūdžiai.
 • Didesnis pasitikėjimas savimi.
 • Geresnis darbo ir asmeninių įsipareigojimų balansas.

Pasikalbėkime

Tapkite organizacija, kuri turi ateitį