Naujienos

Paslaugos

Koučingas ir mentorystė

Sprendimo būdai

Trumpalaikė praktinė koučingo programa vadovams „Talentų treneriai: kaip taikyti koučingą darbe?“

Trumpalaikė praktinė koučingo programa vadovams „Talentų treneriai: kaip taikyti koučingą darbe?“

Individualios koučingo sesijos vadovams bei specialistams

Koučingo klubas

Komandos koučingas

Mentorystė organizacijoje: mentorystės programos konkrečioje organizacijoje paruošimas ir pagalba jį įgyvendinant

Trumpalaikė vidinių įmonės mentorių parengimo programa „Mentorystės praktika“

Tęstinė vidinių įmonės mentorių parengimo programa „Mentorystės praktika“

Supervizijos mentoriams

Ugdymo iniciatyvos, mentorių panaudojimas ir kitos savarankišką mokymąsi skatinančios veiklos organizacijose teigiamai veikia žmonių įsitraukimo rodiklius. Koučingo (ugdomojo vadovavimo) ir mentorystės praktikų panaudojimas vadyboje šiuo metu įgyja ypatingą reikšmę – atsigręžiama į žmonių įsitraukimą, augimą ir tobulėjimą. Daug tyrimų atskleidžia, kad koučingo metodika stiprina vadovo ir darbuotojo santykius, gerina bendradarbiavimą ir komandos dvasią. Taikydamas koučingą vadovas lengvai įgalina kitus darbuotojus veikti savarankiškai, kurti naujus sprendimus ir sumaniai juos įgyvendinti.

Vienas veiksmingiausių patirties perdavimo būdų – įvairios mentorystės formos. Mentorystė – tai tikslingas patyrusio darbuotojo bendravimas su mažiau patirties turinčiu kolega. Mentorystė – tai dalijimasis žiniomis bei patirtimi, padedant atskleisti konkretaus darbuotojo potencialą ir pasiekti tiek asmeninių, tiek organizacijos tikslų.

Organizacijos skatindamos mentorystės ir koučingo (ugdomojo vadovavimo) praktikas kuria tvarią besimokančios organizacijos kultūrą.

 

Reikia daugiau informacijos?
Susisiekite

Susisiekite

Tel.

El. paštas:


Kitos paslaugos