Naujienos

Dr. Virginijus Lepeška

Valdybos pirmininkas ir konsultantas
  • sert
  • sert
  • Ekspertinė sritis: strategija, valdybų darbas
  • 25+ metų patirtis organizacijų konsultavimo ir mokymų srityje
  • 13+ metų praktinė patirtis dirbant šių kompanijų valdybos nariu: UAB „Narbutas ir Ko“ (2004 – 2008), UAB „Alma littera“ (2012 – dabar), UAB „Vilandra“ (2013 – 2019), UAB „Lietuvos energija“ stebėtojų tarybos narys (2013 – 2018), UAB „Lewben“ (2016 – dabar), UAB „Ruptela“ patariamasis valdybos narys (2018 – dabar) ir kt.
  • 800+ val. mokymų per paskutinius 5 metus
  • Sertifikuotas vadybos konsultantas (CMC)
  • Baigė NTL Institute organizacijų vystymo programą
  • Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos pirmininkas, Lietuvos vadybos konsultantų asociacijos etikos komisijos pirmininkas, asociacijos „Mentor Lietuva“ valdybos narys, viešosios įstaigos „Paramos vaikams centras“ valdybos narys, Vilniaus universiteto docentas
  • Socialinių mokslų (psichologijos) daktaro mokslinis laipsnis (Vilniaus universitetas, Lietuva)

Virginijus visuomet siekia, kad jo kaip konsultanto darbas padėtų organizacijoms ir jų žmonėms keistis ir tobulėti. Daugiau nei dvidešimt metų dirbdamas su aukščiausiais vadovais organizacijų konsultavimo ir mokymo srityje bei pats tiesiogiai dalyvaudamas įvairių kompanijų verslo valdyme kaip nepriklausomas stebėtojų tarybos ar valdybos narys, jis užtikrina sprendimų praktiškumą ir pritaikomumą, naudodamas daug praktinių pavyzdžių, suprantamų dalyviams ir padedančių geriau iliustruoti nagrinėjamų temų esmę.

Virginijus taip pat yra įvairių formalių ir neformalių klubų narys, kuriuos vertina kaip erdvę bendravimui su įdomiais, daug pasiekusiais žmonėmis, kurie praturtina jo supratimą apie verslą ir vadybą.