Naujienos

Ramunė Kabašinskienė

Partnerė, Tyrimų grupės vadovė
Tel. 8 699 97296
  • Ekspertinė sritis: organizacijos tyrimai ir psichodiagnostika, talentų valdymas, vadovavimas
  • 15+ metų patirtis organizacijų konsultavimo ir mokymų srityje
  • 8+ metų praktinio darbo patirtis tyrimų ir psichodiagnostikos srityje
  • 6+ metų personalo vadovės darbo patirtis (UAB „Čilija“, UAB „Constructus“)
  • 4+ metų praktinė vadovavimo patirtis telekomunikacijų sektoriuje (UAB „Transcom Worldwide Vilnius“)
  • 1000+ val. mokymų ir konsultavimo per paskutinius 3 metus
  • Mokslinių publikacijų, tezių, straipsnių autorė
  • Psichologijos magistro laipsnis (Vilniaus Universitetas, Lietuva). Personalo valdymo programos sertifikatas Vadybos ir ekonomikos universitete (ISM)

Ilgametė praktinė konsultavimo ir vadovavimo patirtis sustiprino Ramunės įsitikinimą, kad norint keistis, tobulėti, reikia aiškiai suprasti, kur esame stiprūs ir ką norime ugdyti. Ramunė kviečia ne spėlioti, ne „manyti“, o pamatuoti ir turėti objektyvius duomenis sprendimams priimti. Pasitelkusi 360 laipsnių grįžtamojo ryšio metodiką, įvairius cut-e testus ir klausimynus ar kitas tyrimų metodikas, Ramunė konsultuoja organizacijas, komandas ir atskirus žmones. Pagrįsti sprendimai, kryptingas ir nuoseklus organizacijų tobulėjimas džiugina Ramunę ir skatina ją toliau ieškoti efektyvių būdų, kaip padėti organizacijoms augti.

Ramunės pomėgiai yra kelionės ir operos muzika. Nuostabu, kai tai galima suderinti – planuoti kelionę, kurios tikslas yra įdomus operos spektaklis.