Naujienos

Ramunė Kabašinskienė

Tyrimų grupės vadovė
Tel. 8 699 97296
  • Ekspertinė sritis: talentų valdymas, vadovavimas, klientų patirčių valdymas
  • 10+ metų patirtis organizacijų konsultavimo ir mokymų srityje
  • 6+ metų personalo vadovės darbo patirtis (UAB „Čilija“, UAB „Constructus“)
  • 4+ metų praktinė vadovavimo patirtis telekomunikacijų sektoriuje (UAB „Transcom Worldwide Vilnius“)
  • 1000+ val. mokymų ir konsultavimo per paskutinius 3 metus
  • Mokslinių publikacijų, tezių, straipsnių autorė
  • Psichologijos magistro laipsnis (Vilniaus universitetas, Lietuva). Personalo valdymo programos sertifikatas (ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Lietuva).

Į mokymą Ramunė žiūri kaip į kaskart naują patirtį. Jos požiūriu, ugdymo vertė yra ne tik įgūdžių, padedančių siekti rezultato, stiprinimas, bet ir postūmis bendram mokymo dalyvių tobulėjimui. Todėl ji akcentuoja praktinį, patirtinį mokymąsi. Ramunė sako, kad išreikšdami savo įžvalgas, gaudami grįžtamąjį ryšį iš kolegų ir profesionalų bei ekspertų, visi kartu paaugame, žengiame dar vieną žingsnį vidinės brandos ir savirealizacijos link.

Ramunės pomėgiai yra kelionės ir operos muzika. Nuostabu, kai tai galima suderinti – planuoti kelionę, kurios tikslas yra įdomus operos spektaklis.