Naujienos

Naujienos

Skirtumai komandoje: misija (ne)įmanoma?

2016-11-15
Skirtumai komandoje: misija (ne)įmanoma?

Šiandien daug kalbame apie įvairovę. Ypač apie jos atnešamą naudą organizacijai. Vis dėlto yra ir kita medalio pusė – dirbti komandoje su skirtingais, įvairiais žmonėmis gali būti sunku, o siekiant efektyvių rezultatų heterogeniškos komandos ne retai susiduria su sėkmingo bendradarbiavimo iššūkiais.

Vienas iš dažniausiai kylančių iššūkių – komunikacijos barjeras. Įvairovė komandoje reiškia ne tik įvairaus amžiaus, kultūrų, skirtingų lyčių, rasių ar patirties darbuotojus, bet ir skirtingas nuomones, požiūrį į kylančias problemas, jų sprendimo būdus, o kartais net ir skirtingas vertybines nuostatas. Suderinti skirtumus įtemptose situacijose tampa itin sudėtinga, dėl to kyla konfliktai, pasipila nekonstruktyvi kritika, idėjų ignoravimas ir kitos problemos, trukdančios sėkmingai dirbti kartu.

Sakysite, kad nepaisant to, iš įvairių žmonių sudaryta komanda vis tiek dažniausiai pasiekia daugiau, atranda kūrybiškesnius, inovatyvesnius sprendimus, geba geriau išspręsti kompleksines problemas, o tie keli ginčai ar nekonstruktyvi kritika komandos darbo metu ir taip būtų neišvengiama. Žinoma, net ir geriausiai susidirbkomanos-skirtumai_imanomausios komandos susiduria su komunikacijos ir bendradarbiavimo problemomis, tačiau esminis klausimas – kaip komandos nariai reaguoja į jas: sprendžia ar ignoruoja?

Komandų pasirinkimą spręsti ar ignoruoti bendradarbiavimo problemas, o kartu ir efektyvų darbą kartu lemia keletas pagrindinių aspektų:

  • Bendras, vienijantis tikslas. Tai puikiai žinoma, tačiau ne retai pamirštama tiesa. Bendras tikslas – vienas svarbiausių dalykų vienijant skirtingus komandos narius ir siekiant efektyvaus problemų sprendimo. Vis dėlto neužtenka komandai tikslą tiesiog žinoti. Labai svarbu, kad kiekvienas komandos narys jį suprastų, galėtų įvardinti jo prasmę ir svarbą.
  • Jausmas, kad komanda mane priima. Daugelis žmogiškųjų išteklių specialistų užsakydami komandos formavimo mokymus kaip vieną iš lūkesčių pamini tai, kad komandos nariai geriau pažintų vienas kitą. Šis lūkestis yra labai adekvatus siekiant sklandaus bendradarbiavimo. Pažindami vieni kitus komandos nariai įsivardina savo skirtumus, atranda vienas kito stiprybes, komunikacijos principus, kurie tinkamai pritaikyti gali užtikrinti efektyvų darbą kartu.
  • Supratimas, kad kiekvieno komandos nario kompetencija būtina. Kitas svarbus aspektas dirbant su komandomis yra užtikrinti, kad kiekvieno jos nario kompetencija būtų būtina sėkmingai komandos veiklai. Šioje vietoje darbuotojų skirtumai gali tapti didžiausiais privalumais. Visgi itin svarbu pasirūpinti, kad kiekvienas komandos narys žinotų ir suprastų tiek savo, tiek kitų kompetencijas, ir kodėl kiekvienas kolega yra būtinas sėkmingam komandos darbui.
  • Susitarimai dėl bendro darbo kartu. Siekiant komandos narių skirtumus paversti privalumais būtina susitarti dėl bendro darbo kartu. Pagrindiniai efektyvaus bendradarbiavimo susitarimai apibūdina skirtingų nuomonių išklausymą, konstruktyvią kritiką, nenukrypimą nuo diskutuojamos temos ir kitus organizacinius darbo kartu principus. Nors gali atrodyti, kad šie susitarimai turėtų būti savaime suprantami, tačiau būtina, kad komanda juos aiškiai įsivardintų. Pačios komandos sukurti ir įsivardinti susitarimai užtikrina, kad net su didele narių įvairovę ji dirbs produktyviai.

Komandos narių įvairovė ar vienodumas dar nenusako, ar komanda gebės sėkmingai bendradarbiauti ir pasiekti savo tikslus. Komandos produktyvumą ir sėkmingą darbą kartu lemia vienijantis tikslas, bendro darbo kartu susitarimai, savęs ir kitų narių pažinimas ir supratimas, kad kiekvienas komandos narys yra svarbus. Tai yra kertiniai dalykai, kuriems būtina skirti laiko tiek ką tik suburtoms, tiek ilgą laiką dirbančioms komandoms.

Straipsnio autorius: Justas Kupčinskas, OVC Consulting konsultantų asistentas.


Paskutinės naujienos