Naujienos

Pavyko!

Pavyko!

Ateities organizacija

Darbo rinkos žaidėja, kuri išmoko savo pamokas ir sugebėjo rasti autentišką žmonių sutelkimo ir įgalinimo būdą.

Šiai organizacijai pavyksta ne tik sutelkti, bet ir išlaikyti pas save darbuotojus, gebančius ir norinčius prasmingai veikti bendram labui. Čia žmonės jaučiasi vertinami ir jiems rūpi organizacijos sėkmė. Ši žmonių sutelkimo ir įgalinimo veikti sinergija sudaro realią galimybę išskirtiniams organizacijos rezultatams pasiekti.


Darbuotojų įsitraukimo tyrimas

Tai OVC Consulting 25 metų praktikos patikrintas ir ištobulintas būdas suprasti kokioje situacijoje organizacija yra šiandien.

Atlikus tyrimą, jums pateiksime žmonių santykio į organizaciją ir nusiteikimo veikti organizacijos labui būklės vertinimą. Tai padės suprasti organizacijos valdymo ir praktikoje taikomos komunikacijos trūkumus, blokus, kamščius. Aiškiai žinodami tikrai reikšmingas ir tobulintinas žmonių patirtis, suprasite nuo ko pradėti pokytį jūsų organizacijoje. Veiksite tikslingai ir efektyviai, nešvaistysite laiko įsivaizduojamiems ar numanomiems dalykams, nes Jūsų veiksmų planas bus grįstas autentiškais jūsų organizacijoje surinktais ir išanalizuotais duomenimis.


OVC Consulting

Tai patirtis ir meistrystė konsultuojant organizacijas. Kiekvienas OVC Consulting organizacijoje dirbantis žmogus yra pokyčio konsultantas. Nuolat patys mokydamiesi, tobulėdami jau 25 metus padedame organizacijoms augti ir kurti tvarius pokyčius, įgalinančius pasitikti iššūkius dabar ir įveikti juos ateityje.

Kviečiame ateiti ir jungtis prie įtraukiančią organizacinę kultūrą puoselėjančiųjų. Šiandien priėmę sprendimą įgyvendinti pokytį, kartu kursite vertę ne tik savo organizacijai, bet ir padėsite auginti Lietuvos darbo rinkos tvarumą ir patrauklumą čia verslą kuriantiems, investuojantiems ir dirbantiems žmonėms.

 


Reikia daugiau informacijos?

Susisiekite