Naujienos

Eglė Daunienė

Asocijuota konsultantė
  • Ekspertinė sritis: strateginis valdymas, sąmoningumas sprendimų priėmime, santykiai tarp vadovų, adaptyvi lyderystė
  • 19+ m. organizacijų konsultavimo ir mokymų srityje
  • 10+ m. praktinio vadovavimo patirtis, aukščiausios grandies vadovo pozijoje ir valdybose
  • Sociokratinio valdymo konsultantė
  • Focusing‘o metodo mokytoja ir praktikė
  • VU partnerystės docentė, Strateginio valdymo ir Adaptyvios lyderystės dalykų dėstytoja
  • Aktyvių ugdymo metodų ir mokymosi veikiant lektorė
  • Adaptyvios lyderystės, veiklos tyrimų projektų konsultantė

Eglei patinka mokytis veikiant, daug skaityti ir asmeniškai išbandyti naujus dalykus. Tai rodo ir profesinė patirtis – buvo vertėja banke, o tada padarė šuolį į finansus ir tapo finansų auditore amerikietiškoje globalioje organizacijoje, tuomet susitelkė į verslo procesų tobulinimą, nuo ten į strateginio valdymo procesus ir projektus, tada į holdingo valdymą, kaip generalinė direktorė, vėliau valdybos narė ir pirmininkė, nepelno siekiančios gabių vaikų ugdymo organizacijos vadovė. Tuomet ėmėsi doktorantūros studijų, kur tyrinėjo, kaip į tradicinį valdymą perkelti sociokratinio valdymo praktikas įmonėje. Šiuo metu Eglę ypač domina permainos sistemoje, tad dalyvauja projektuose kaip adaptyvių permainų konsultantė.

Eglei svarbus sąmoningumas, tad praktikuoja „focusing‘ą“ ir kitus jai pasiteisinusius būdus susieti protą, intuiciją ir veikimą. Eglė pailsi būdama su artimais žmonėmis ir nieko ypatingo neveikdama, lietuviškai „rymodama“ gamtoje.