Naujienos
Unikalūs mokymo, konsultavimo ir tyrimų sprendimai kiekvieno kliento poreikiui.

Lyderystė ir vadovavimas

Stiprūs vadovai užtikrinantys tvarų rezultatą.
Plačiau

Lyderystė ir vadovavimas

 • Praktinės vadovavimo ir lyderystės programos (mokymai)
 • Naujų vadovų parengimo programa (mokymai)
Plačiau

Koučingas ir mentorystė

Darbuotojai augantys patys ir mokantys auginti kitus.
Plačiau

Koučingas ir mentorystė

 • Individualios koučingo sesijos vadovams bei specialistams
 • Trumpalaikė praktinė koučingo programa vadovams
 • Mentorystė organizacijoje
Plačiau

Įsitraukimas ir motyvacija

Efektyviai panaudojamas darbuotojų potencialas.
Plačiau

Įsitraukimas ir motyvacija

 • Įsitraukimo kultūros formavimas
 • Talentų valdymo programa
 • Darbdavio įvaizdžio stiprinimas
Plačiau

Kompetencijų ir talentų valdymas

Kritinių darbuotojų kompetencijų užtikrinimas ir valdymas.
Plačiau

Kompetencijų ir talentų valdymas

 • Kritinių darbuotojų kompetencijų užtikrinimas ir valdymas.
Plačiau

Asmenybės augimas ir asmeninis efektyvumas

Energingi, emociškai stabilūs, pasitikintys savimi ir kitais darbuotojai.  
Plačiau

Asmenybės augimas ir asmeninis efektyvumas

 • Streso valdymas
 • Laiko planavimas ir valdymas
 • Mindfulness – sąmoningumo didinimas, vadovo sąmoningumo didinimas
Plačiau

Strateginis ir pokyčių valdymas

Kryptingai ir sistemingai plėtojamas tvarus verslas.
Plačiau

Strateginis ir pokyčių valdymas

 • Pasiruošimas strateginiam planavimui ir / arba progreso vertinimas
 • Strateginis planavimas
 • Strategijos komunikavimas
Plačiau

Organizacinė kultūra ir vertybės

Kryptingai valdomos darbuotojų nuostatos ir elgesys, siekiant norimų verslo rezultatų.
Plačiau

Organizacinė kultūra ir vertybės

Kryptingai valdomos darbuotojų nuostatos ir elgesys, siekiant norimų verslo rezultatų.

Plačiau

Klientų patirčių valdymas

Lojalūs klientai ir organizacijos išskirtinumas rinkoje.
Plačiau

Klientų patirčių valdymas

 • Lojalūs klientai ir organizacijos išskirtinumas rinkoje.
Plačiau

Procesų valdymas

Procesų tobulinimas, struktūros ir procesų dokumentavimas.
Plačiau

Procesų valdymas

 • Procesų valdymo sistemos įvedimas ir/ar procesinio valdymo praktikų stiprinimas organizacijoje
 • Procesų žemėlapio paruošimas
Plačiau

Bendradarbiavimas ir komandos stiprinimas

Darnesnė komanda, tvirtesni tarpusavio santykiai, daugiau vidinio susikalbėjimo ir bendradarbiavimo.
Plačiau

Bendradarbiavimas ir komandos stiprinimas

 • Pramoginis komandinis renginys
 • Komandos formavimo mokymai
 • Kompleksiniai komandos dvasios stiprinimo sprendimai
Plačiau

Pardavimai ir derybos

Profesionali ir motyvuota pardavimų komanda bei efektyvi, į rezultatą orientuota pardavimų sistema.
Plačiau

Pardavimai ir derybos

 • Pardavimų komandos mokymai
 • Pardavimų vadovų mokymai
 • Pardavimo sistemų ir standartų kūrimo konsultaciniai projektai
Plačiau

Lean (Toyota) vadybos sistema-metodika, principai ir diegimas

Sklandžiai atliekami organizaciniai procesai.
Plačiau

Lean (Toyota) vadybos sistema-metodika, principai ir diegimas

 • Lean (Toyota) rinktinių praktikų ir metodų taikymo mokymai (5S, vaizdinis valdymas, kaizen, SMED ar kt.)
Plačiau

Organizacinė struktūra ir darbo organizavimas

Efektyviai ir rezultatyviai veikianti organizacija.
Plačiau

Organizacinė struktūra ir darbo organizavimas

 • Organizacijos veiklos auditas
 • Organizacinės struktūros auditas ir optimizavimas
Plačiau

Kūrybinis mąstymas ir inovacijos

Nauji sprendimai, produktai ir paslaugos, nešantys pelną ir užtikrinantys konkurencinį pranašumą rinkoje.
Plačiau

Kūrybinis mąstymas ir inovacijos

 • Kūrybinio mąstymo mokymai
 • Kūrybinio mąstymo ir inovacijų dirbtuvės
 • Design Thinking mokymai
Plačiau

Viešas kalbėjimas ir komunikacija

Tiksliai ir laiku perduodama bei tinkamai suvaldoma informacija.
Plačiau

Viešas kalbėjimas ir komunikacija

 • Viešasis kalbėjimas
 • Prezentavimas
 • Efektyvus rašymas: kaip struktūruoti, argumentuoti ir vizualizuoti?
Plačiau