Naujienos

Programa – Kai negali nesikeisti

1 diena – Įvadinė sesija

 • Programos tikslai ir dalyvių permainų atvejų aptarimas.
 • Bechhard Harris pokyčio modelis ir dalyvių praktinis darbas su savo permainų atvejais.
 • Pasiruošimas dalyvauti programoje.

2 diena – Situacijos diagnostika

 • Situacijos diagnozė, dalyvių permainų atvejų analizė: dalyviai, techninės problemos ir žmogiškieji iššūkiai.
 • Aktualios problemos paieška. Kam atėjo metas? Kur kyla pasipriešinimas?
 • Adaptyvioji permainos / projekto pusė ir adaptyvaus proceso elementai. Kaip juos integruoti į esamo projekto techninį planą.

Įrankiai:

 • Techninių problemų ir adaptyvių iššūkių atskyrimas
 • Suinteresuotų šalių ir frakcijų žemėlapis
 • Adaptyvaus proceso žingsniai ir formatai

3 diena – Permainos psichologija

 • Kodėl nepavyksta suprasti permainos adaptyviosios pusės ir išgirsti, kas sunku žmonėms.
 • Kodėl žmonės nesikeičia – savisaugos mechanizmas.
 • Kaip suprasti ir dirbti su netektimis, kurias žmonės išgyvena permainos metu.
 • Darbas su savo emocijomis pokyčiu metu.

Įrankiai:

 • Imunitetas pokyčiams
 • Kognityvinis elgesio modelis, kaip būdas dirbti su savo išgyvenimais

4 diena – Permainos komunikavimas 

 • Permainos vizijos komunikavimas ir kitų įtraukimas į permainos įgyvendinimą.
 • Komunikacijos etapai ir įtraukimo formos.
 • Kaip skaidriai ir adekvačiai komunikuoti pokytį.
 • Kaip padaryti, kad kitiems rūpėtų.

Įrankiai:

 • Golden Circle pokyčių komunikacijos modelis.
 • 6 klausimų technika vadovų komandai.
 • Įtraukiančio sprendimų priėmimo (participatory decision making) technika.
 • PowerPitch naujų sprendimų pristatymo įrankis.

5 diena – Permainos įgyvendinimas

 • Kodėl sunku įgyvendinti permainos tikslus ir kaip tai pakeisti.
 • Kuo skiriasi veiklos rodikliai nuo progreso (pastangų) rodiklių ir kaip tai panaudoti kasdieniame komandos darbe.
 • Kaip kurti komandos naujo veikimo rutiną, kuri skatintų komandos narius įgyvendinti susitarimus.
 • Kaip paprastai valdyti kiekvieno komandos nario įsipareigojimą veiksmui, siekiant bendro tikslo.

Įrankiai:

 • Atskaitingo veikimo“ modelis komandos tikslų įgyvendinimui ir darbo organizavimui.
 • Komandos darbo rutinos keitimo modelis.
 • Komandos susitarimų ir įsipareigojimų valdymo modelis.

6 diena – Programos uždarymas

 • Praktinis darbas su dalyvių permainų atvejais, pritaikant programos metu įgytas žinias ir įgūdžius.
 • Refleksija ir aptarimas.
 • Tolesnių veiksmų ir tobulėjimo krypčių įvardijimas.